Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Hur blev avtalen för småhusbranschen?

Hur blev avtalen för småhusbranschen?

Fråga: För ett år sedan var det rabalder kring avtal vid köp av nyproducerade småhus, då Konsumentverket kritiserade branschen. Vad har hänt sedan dess?

Svar: TMF, Villaägarna och Konsumentverket har förhandlat fram nya avtalsvillkor – AA12 istället för AA05 – med tillhörande köpeavtal samt en ny överenskommelse om produktionskostnadskalkyl. Dessa nya dokument finns på tmf.se.

Anders Rosenkilde, ansvarig teknisk utveckling

Fråga våra experter! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen