Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Kan onykterhet vara skäl för uppsägning?

Kan onykterhet vara skäl för uppsägning?

Fråga: Jag har en anställd som nu vid två tillfällen varit berusad på arbetsplatsen. Kan jag på grund av detta säga upp personen?

Svar: Onykterhet i tjänsten är en förseelse som kan medföra uppsägning. Som regel krävs dock att förseelsen upprepats för att saklig grund ska kunna föreligga. Av betydelse för bedömningen är även vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren har och hur han skött dessa. Ofta beror onykterhet i tjänsten på att arbetstagaren har svåra alkoholproblem. Om det kan konstateras att arbetstagaren lider av kronisk alkoholism, får bedömningen av om saklig grund föreligger göras utifrån en annan utgångspunkt. Det är nämligen då fråga om att arbetstagaren lider av en sjukdom och på grund av sjukdom kan uppsägning normalt inte ske. Även vid lindrigare former av alkoholism, då arbetstagaren alltså inte kan sägas vara sjuk, krävs det att arbetsgivaren på olika sätt försöker hjälpa till att lösa arbetstagarens problem. Förutsättningarna för arbetsgivaren att vidta hjälpåtgärder ser självklart olika ut beroende av om den anställde arbetar på ett småföretag med endast ett fåtal anställda eller om det är fråga om ett stort företag med betydande resurser. I regel krävs dock att arbetsgivaren försökt att vidta om-placerings- och andra åtgärder i den mån det är möjligt innan uppsägning kan ske. För en mer detaljerad rådgivning finns TMF:s regionärer samt kansli tillgängliga på 08-762 72 00.

Anna Freij, arbetsrättsjurist

Fråga våra experter! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen