Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Alkoholproblem

Tag-arkiv: Alkoholproblem

  • Kan onykterhet vara skäl för uppsägning?

    Fråga: Jag har en anställd som nu vid två tillfällen varit berusad på arbetsplatsen. Kan jag på grund av detta säga upp personen? Svar: Onykterhet i tjänsten är en förseelse som kan medföra uppsägning. Som regel krävs dock att förseelsen upprepats för att saklig grund ska kunna föreligga. Av betydelse för bedömningen är även vilka…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen