Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Vad är egentligen formaldehyd?

Vad är egentligen formaldehyd?

Fråga: Det pratas mycket om att möbler och andra limmade produkter kan avge formaldehyd. Vad betyder det? Vad innebär det att en produkt klarar E1?

Svar: Formaldehyd är en kemikalie som ingår i bland annat lim och lack. Den är reaktiv, vilket man utnyttjar i till exempel ett karbamidlim där formaldehyden tillsammans med urea fungerar som bindemedel och bygger upp styrkan i limfogen. Mycket fokus har lagts på att mäta emission av formaldehyd från skivmaterial, golv, möbler och byggmaterial. Man brukar ställa krav att en produkt ska klara emission under E1. Detta krav kommer egentligen från en EN-standard för mätning av emission från skivmaterial. Man utgår från provstycken med bestämd storlek som placeras i mätkammare med kontrollerad temperatur och luftfuktighet. Själva mätningen går ut på att man har en kontrollerad luftström genom kammaren och man mäter den formaldehyd som frigörs till luften. Denna metod är framtagen för skivmaterial och när man mäter på andra typer av konstruktioner (olika typer av möbler) blir mätningarna mer komplexa – i synnerhet provtagning och provberedning. När man säger att en produkt klarar kraven enligt E1 så betyder det att emissionen av formaldehyd är mycket låg – långt under gällande gränsvärden – i storleksordningen 0,1 ppm eller mindre. Kraven kommer sannolikt att skärpas och emission motsvarande halva E1 kommer att bli vanligt på skivmaterial.

Robin Ljungar, branschansvarig för Kök&Bad och Inredningar

Fråga våra experter! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Relaterade artiklar

1 kommentar

 • Eva Helena Cassel-Pihl

  Hej!

  Jag besväras av en nattlig migrän. När jag gifte mig för 40 år sedan byggde min man en säng av spånplattor, som jag fortfarande använder. Ger spånplattor efter så lång tid ifrån sig formaldehyd?
  När jag är bortrest plågas jag sällan eller aldrig av huvudvärk.

  Tack på förhand för ert svar.

  Med vänlig hälsning

  Eva Helena Cassel-Pihl

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen