Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Ingen skärpning förrän 2016

Ingen skärpning förrän 2016

Fråga: Vad händer med energi­kraven för byggnader?

Svar: Regeringen har publicerat en skrivelse angående hur Sverige skall definiera och hantera EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. I skrivelsen konstaterar man att det i dagsläget inte finns tillräckligt med underlag för att sätta kravgränserna för Nära-nollenergi i byggnader. Nytt ställningstagande tas år 2015. Detta medför att energikraven i BBR sannolikt inte ­kommer skärpas förrän tidigast 2016.

Anders Rosenkilde, ansvarig teknisk utveckling

Fråga våra experter! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen