Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Obligatoriskt med CE-märkning

Obligatoriskt med CE-märkning

Fråga: Måste alla bygg­produkter vara CE-märkta efter den 1 juli 2013?

Svar: Ja, eftersom CPR (Construction Products Regulation) är en förordning i Sverige sedan februari, är det från och med 1 juli 2013 obligatoriskt med CE-märkning. En förutsättning för att kunna CE-märka är att det finns en så kallad ”harmoniserad standard” för produkten. Sådana finns för till exempel för trägolv, ytterdörrar och fönster. För vissa produkter kan i stället för harmoniserad standard tas fram ETA (Europeisk teknisk bedömning). Varje CE-märkt produkt ska följas av en prestandadeklaration (Declaration of Performance, DoP). I de fall som provningar skall ske av produkten ska de utföras av en så kallad ”Notified Body”, i Sverige SP Borås/Skellefteå.

Lars-Göran Johansson, Branschutveckling, ansvarig för golv/trappor/dörrar/fönster

Fråga våra experter! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen