Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar

Frågor & svar

 • Ingen skärpning förrän 2016

  Regeringen har publicerat en skrivelse angående hur Sverige skall definiera och hantera EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.

 • Vad är egentligen formaldehyd?

  Fråga: Det pratas mycket om att möbler och andra limmade produkter kan avge formaldehyd. Vad betyder det? Vad innebär det att en produkt klarar E1? Svar: Formaldehyd är en kemikalie som ingår i bland annat lim och lack. Den är reaktiv, vilket man utnyttjar i till exempel ett karbamidlim där formaldehyden tillsammans med urea fungerar som bindemedel och…

 • Kan vi neka ­föräldraledighet?

  Fråga: Vi har en anställd som vill vara föräldraledig. Den anställde har tidigare under året beviljats föräldraledighet och vi har flera anställda som kommer att vara föräldralediga under samma period. Om vi beviljar ledigheten kommer detta medföra svårigheter i verksamheten. Hur mycket ledighet får den anställde ta ut? Har vi rätt att neka ledighet?  Svar: Möjligheten att…

 • Hur blev avtalen för småhusbranschen?

  Fråga: För ett år sedan var det rabalder kring avtal vid köp av nyproducerade småhus, då Konsumentverket kritiserade branschen. Vad har hänt sedan dess? Svar: TMF, Villaägarna och Konsumentverket har förhandlat fram nya avtalsvillkor – AA12 istället för AA05 – med tillhörande köpeavtal samt en ny överenskommelse om produktionskostnadskalkyl. Dessa nya dokument finns på tmf.se.…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen