Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / ”Corona-våren förändrade allt”

”Corona-våren förändrade allt”

Utbrottet av Corona-pandemin ställde från mars om vardagen och livet för alla, inklusive TMF:s medlemsföretag och trä- och möbelindustrin. VI har ställt frågor till TMF:s förhandlingschef Eva Glückman och Cecilia Ask Engström, chef för TMF:s branschutveckling, om hur månaderna präglade deras respektive avdelning.

Hur upplever ni våren med Corona-utbrottet när du blickar tillbaka?

Eva Glückman, förhandlingschef TMF

Eva Glückman, förhandlingschef TMF

– Att allt skedde väldigt fort, från en dag till annan så handlade alla frågor vi fick om Corona och sedan även om korttidsarbete, säger Eva Glückman.

– Det gick dock snabbt att få till centrala avtal om korttidsarbete och tack vare ett fantastiskt arbete från alla inblandade så kunde vi få ut information på webben och via nyhetsbrev. För många av våra medlemsföretag var det otroligt jobbigt då vissa tappade alla intäkter från en dag till en annan. Det var många samtal från företag som behövde få hjälp och hög belastning, inte minst för min arbetsgivaravdelning. Som tur var kunde de flesta förhandlingarna skötas digitalt.

Cecilia Ask Engström fyller på:

– Industrin och TMF ställdes inför en helt ny, oväntad och otroligt utmanande situation där det var och är svårt att överblicka de långsiktiga konsekvenserna. För vår del blev det extra verkligt när Norge stängde ner, nästan ifrån en dag till en annan. Det kom många frågor ifrån medlemmarna som hade mer eller mindre panik om vilka regler som gällde för leveranser, bl.a. till Norge – och vi fick bistå företagen med helt nya frågeställningar. Hur tolkar men ABM 07 i en pandemi? Gå det att komma ur avtalen med mässor med mera? Vi samverkade tillsammans med branschorganisationerna i Norden och tillskrev flera mässor om lämpligheten att genomföra dem och krävde att företagen inte skulle behöva ställa ut eller betala avgifter.

– Mer internt ställde TMF om snabbt och från en dag till en annan så genomförde vi alla våra möten digitalt hemifrån. Inom vissa grupperingar underlättade de digitala mötena och vi upplevde ett stort engagemang från medlemsföretagen för att påverka förutsättningarna för branschen.

Vilka typer av frågor har du och din avdelning behövt hantera i första hand och vilka utmaningar finns kring det?

cecilia_ask_engstrom-900x900

Cecilia Ask Engström, chef för TMF:s branschutveckling

– De flesta frågor har rört korttidsarbete, säger Eva Glückman. Det är en sak att svara på frågor om de kollektivavtal vi har träffat men det har också varit många frågor om själva stödet från Tillväxtverket och hur det regelverket ska tolkas. Vi hade också problem att få fram information om vad som gällde. Det var väldigt frustrerande att vi inte visste och att det ibland tog lång tid att få svar från myndigheten.

– Frågorna har gällt mycket vad som gäller i avtalen i branscherna när den här situationen uppstår, säger Cecilia Ask Engström. Vi ställdes inför helt nya frågeställningar där vi inte hade någon tidigare erfarenhet att luta oss emot.

Upplever ni att det varit stora skillnader geografiskt alternativt via branschgrupper/-verksamheter när det gäller hur man påverkats?

– I vissa regioner med liten smittspridning så har man inte märkt av Corona så mycket, säger Cecilia Ask Engström. Möbel- och inredningsföretagen har också påverkats i mycket högre utsträckning än företagen med mer koppling till byggsektorn. Möbelföretagen exporterar ju 3/4 av sin produktion och det fick klara följder när gränserna stängdes. Men även inredningsföretag som levererar till butik, hotell, flygplatser och andra offentliga miljöer fick känna på konsekvenserna när de näringarna blev så drabbade.

Vilka effekter tror ni vi ser för företagen, och hela trä- och möbelindustrin, under hösten?

– Pandemin är inte över ännu och även om gränserna har öppnat så kommer det ta ett tag innan branschen återhämtar sig, menar Eva Glückman. Efter sommaren kan man också se om de insatser som regeringen har vidtagit har varit tillräckliga för företagen.

– De ser ut som att det ljusnar något för möbel- och inredningsföretagen, säger Cecilia. Men innan det finns ett fungerande vaccin så kommer det vara en stor osäkerhet på marknaden.

Vad har TMF:s arbetsgivar-/branschavdelning tagit med sig för lärdom av Coronapandemin (som ju alltjämt pågår)?

– Vi skulle så klart haft de centrala avtalen om korttidsarbete på plats långt innan pandemin slog till. Vi har tidigare diskuterat korttidsarbete med våra motparter men inte lyckats nå ända fram. Nu fick vi till avtalen relativt snabbt men hade vi haft mer tid på oss hade vi säkert kunnat bespara oss vissa diskussioner som uppkom om hur avtalen ska tolkas.

– Att det går att genomföra en stor del av vår verksamhet digitalt, menar Cecilia Ask Engström. Vi behöver arbeta mer med hur vi blir tillgängliga för medlemsföretagen när vi inte kan träffas fysiskt. Vi har fått önskemål från medlemsföretagen att arrangera fysiska träffar. Det mänskliga mötet är viktigt och vi behöver ta fram sätt att göra det så säkert som möjligt.

Inför hösten kommer i princip alla TMF:s kurser ges digitalt, flera evenemang/mässor har ställts in alternativt blivit digitala (se Aktuellt sid 4) och TMF:s projektledare har fått börja tänka i nya banor angående samarbete och mötesplatser. TMF:s chef för branschutveckling lyfter fram det samarbete som TMF initierade med Stockholm Furniture & Light Fair om ett nytt, mer avskalat mässkoncept februari 2021 – med en högre ambition att återanvända montermaterial samt verka digitalt.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen