Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Avtalsförhandlingarna återupptas i oktober

Avtalsförhandlingarna återupptas i oktober

Parterna inom Industriavtalet har – i enlighet med hemställan från OpO:s – enats om att ajournera vårens avtalsförhandlingar och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020.

Förhandlingarna återupptas den 1 oktober 2020 och de kollektivavtal som skulle löpt ut den 31 mars förlängs till att gälla fram till och med den 31 oktober 2020.

– Utvecklingen av Coronapandemin är omöjlig att förutsäga men högst sannolikt kommer vi att få leva länge med konsekvenserna, både ifråga om människors hälsa, belastning på våra samhällsfunktioner och effekter på handel och näringsliv. En stor utmaning väntar i säkra företagens fortlevnad och hela landets ekonomi, säger David Johnsson, vd på TMF, och fortsätter:

– Att förlänga gällande avtal var i dagsläget den bästa lösningen för att i slutänden kunna ingå avtal som kan accepteras av de anställda, våra medlemsföretag och på arbetsmarknaden i övrigt. Parterna tar härigenom sitt ansvar för att upprätthålla största möjliga stabilitet på arbetsmarknaden.

Förlängningen innebär att avtalen med GS-facket och tjänstemannaorganisationerna förlängs att gälla i nuvarande form fram till och med den 31 oktober. Det betyder att kollektivavtalens ersättningar såsom till exempel ob-ersättningar, övertidsersättningar mm som gäller i nuvarande kollektivavtal fortsätter att gälla oförändrat. Det finns för innevarande år inget avtalat lönerevisionsdatum eller avtalade löneökningar vilket innebär att inga lönerevisioner ska genomföras innan de centrala kollektivavtalsförhandlingarna har återupptagits och slutförts.

Tryckta eller digitala kollektivavtal för perioden 1 april 2017 – 31 mars 2020 kommer inte att ersättas utan gäller fortsatt i befintlig form.

Läs mer om Avtal20 på tmf.se/

avtal2020

Mer:

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen