Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hallå där! / Positiva reaktioner på återvunna fönster

Positiva reaktioner på återvunna fönster

Martin Ternsjö, vice vd på Elitfönster På Plats, ett av de företag som är först med att introducera cirkulära fönster.

Hur kom idéen med de cirkulära fönstren upp?

- Genom att vi vill ta vårt ansvar och bidra till ett hållbart och miljövänligt fönsterbyte. Dessutom avgjorde den faktiska faktorn att sanden som glaset tillverkas av håller på att ta slut och att vi omgående behövde ta vårt miljöarbete till nästa nivå och ta vara på de fönster vi faktiskt byter.

Hur många projekt har ni kört hittills?

– I det stadie vi befinner oss nu har vi genomfört 22 lyckade projekt .Över tid kommer dock majoriteten av de projekt som genomförs via Elitfönster På Plats att innefatta recycling. .

Vad har ni fått för reaktioner från kunder? Och – blir även lägenhetsinnehavare informerade om detta? 

(behövs sista frågan? Känns inte som om den besvaras).

– Reaktionerna har varit väldigt positiva trots att tjänsten ännu inte är helt lanserad och man kan konstatera att det ligger i tiden och att många verkligen värdesätter just hållbarhet och miljö/ återvinning.

Vad är det framtida målet? – Till att börja med, att erbjuda det till alla direktkunder till Elitfönster. I förlängningen vill vi att det ska ingå i samtliga renoveringsprojekt med Elitfönster där det är praktiskt möjligt – och även när du köper via en återförsäljare.

Har ni andra projekt kring återvinning av material i er produktion?

– Ja. I princip allt material som faller i vår produktion återvinns, antingen som nya material eller som energi. Vi har cirkulära flöden på flera material – bland annat glas och plastlister och vi har även ett särskilt fint lokalt cirkulärt flöde med aluminium som ligger inom en 4 mils radie. ? förstår inte helt…..

Vi befinner oss i en utmanande konjunktur just nu. Kan projekt av den här typen vara en hjälp på vägen?

Martin-Ternsjö

MARTIN TERNSJÖ Ålder: 30 år Bostad: I Gränna Titel: Vice vd Elitfönster På Plats Aktuell: En av dem som leder de nya metoderna att bygga med återvunnet glas, ett projekt som Elitfönster På Plats gör tillsammans med Ragnsells.

– Givetvis kan valet av leverantör avgöras av att just vi erbjuder den här typen av tjänst. Vi måste självklart investera för framtiden så att våra barn och barnbarn kan ha lika fina fönster.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen