Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hallå där! / ” Hållbarhet är det man pratar mest om i dag”

” Hållbarhet är det man pratar mest om i dag”

Snickarmästaren och lektorn Leif Burman på Malmstens Linköpings Universitet har tilldelats Ingemars Lärarpris – ett av Sveriges mest prestigefyllda utmärkelser inom yrket. En del av prispengarna på 500 000 kronor kommer att gå till fortsatta studier om japanskt trähantverk. 

Leif Burman, snickarmästare och universitetslektor i möbelsnickeri på Malmstens Linköpings universitet

Leif Burman, snickarmästare och universitetslektor i möbelsnickeri på Malmstens Linköpings universitet

Hur känns det?– Fantastiskt, det här är en morot för att fortsätta förkovra mig och fortsätta bidra till yrkets framtid.

Vad säger kollegor och elever på Campus Lidingö, där skolan finns sedan 2009?

– De är glada för min skull, men det tas också som en uppmuntran för hela Malmstens..

Du fick din första utmärkelse redan 1986 i form av Möbelinstitutets formgivarstipendium. Hur rankar du de två?

– Det första når inte upp till det här i dignitet. Men Möbelinstitutets stipendium var viktigt för min fortsatta yrkesbana, det skapade kontakter och branschkunnande som varit ovärderligt. Det skapade även möjligheter för mig att jobba med formgivning och produktutveckling. Jag ser det som en stor tillgång att kunna ett material och teknikerna kring det för att jobba med formgivning. 

Hur kom japanska träboxar in i utbildningen på?

– Jag fick upp ögonen för dem på ett galleri i Stockholm för många år sedan och blev fascinerad av all kunskap om snickeri som gick att baka in i något så litet. Här fanns allt från hur trä rör sig och hur man ska ta ut materialet för att få bästa utfall till hur man använder verktyg och teknik. Jag började experimentera med egna boxar och utvecklade det till en egen konst. I undervisningen är boxarna ett koncentrat av mycket man behöver förstå om snickerihantverket.

I dag pratar branschen om hållbarhet. Är det en aspekt som boxarna också har?

– Absolut. Det är en gammal tanke att göra saker med hög kvalitet så att det får ett långt liv, det var en förutsättning för exempelvis möbelindustrin i Sverige. Ett tag försvann det tänket, men nu har det kommit tillbaka. I dag är hållbarhet det man pratar mest om.

Hur ska du använda prispengarna?

– Jag hoppas göra fler resor till Japan. Det öppnar också upp för att utveckla fler egna projekt igen. Men en av mina viktigaste uppgifter är att förmedla kunskap. Förebilder har alltid varit viktiga för mig och en dröm är att hitta sätt att skapa något som kan vara en förebild för kommande studenter. Kanske är det att sätta ihop en referenssamling, kanske är det att sammanställa en inspirerande bok om möbelsnickeri. 

TEXT PEDER EDVINSSON

FOTO CHARLOTTE PERHAMMAR/LIU 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen