Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hallå där!

Hallå där!

 • Hur attraktiv är du som arbetsgivare?

  Hur attraktiv är du som arbetsgivare?

  Bli en mer attraktiv arbetsgivare med hjälp av employer branding. Anna Dyhre är expert inom området och menar att det finns mycket att vinna på att se över det egna varumärket. I slutet av april talade hon på TMF:s årsmöte. Hur skulle du förklara begreppet employer branding? – Egentligen är det arbetsgivaren som varumärke och…

 • ”Uppdraget är oerhört långsiktigt”

  ”Uppdraget är oerhört långsiktigt”

  Helena Bjarnegård är sedan årsskiftet Sveriges första riksarkitekt. I hennes uppdrag ingår bland annat att vara ett stöd till kommunerna i frågor som rör gestaltning och hållbarhet. Vilken är din roll som riksarkitekt? – 2017 gav riksdagen Boverket ansvaret för det nationella arkitekturarbetet, som handlar om att skapa goda och hållbara livsmiljöer i Sverige. Boverket…

 • Snabbare jobb

  Snabbare jobb

  Genom en databas matchas utrikesfödda med företagens behov. ”Affärsnytta och samhällsnytta går hand i hand”, säger Andreas König på JustArrived, aktuell som talare på Möbeldagen. Hur startade JustArrived? – När 163 000 asylsökande kom till Sverige 2015 ställdes allt på sin spets. Vi var några som började titta på hur det såg ut på jobbsidan…

 • Nya tag gav fler intag

  Nya tag gav fler intag

  Gymnasieskolan T2 College i Skellefteå kan snart leverera färdigutbildade industritekniker till Västerbottens trä- och teknikföretag. Vi har pratat med Jannike Lindbergh på T2 College om hur man lyckades höja intresset för utbildningen. Bara sex behöriga hade programmet som förstahandsval i fjol, i år är siffran 18 – en ökning med 300 procent. Hur kommer det…

 • Maskinkörkort för ökad anställningsbarhet

  Maskinkörkort för ökad anställningsbarhet

  I tio år har det minskat risken för skador och gett högre status på arbetsmarknaden. Nu blir Maskinkörkortet ännu mer tillgängligt.   Jörgen Esslinge, utbildningsansvarig på Träteknikerutbildning (TTU) i Hammarö söder om Karlstad, är testledare för maskinkörkortet. TTU har genomfört utbildningar sedan Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS)…

 • Kort för ökad anställningsbarhet

  Kort för ökad anställningsbarhet

  I tio år har det minskat risken för skador och gett högre status på arbetsmarknaden. Nu blir Maskinkörkortet ännu mer tillgängligt. Jörgen Esslinge, utbildningsansvarig på Träteknikerutbildning (TTU) i Hammarö söder om Karlstad, är testledare för maskinkörkortet. TTU har genomfört utbildningar sedan Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS) tillsammans…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen