Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hallå där!

Hallå där!

 • ”Jag jobbar mot politiken i stället för i den”

  ”Jag jobbar mot politiken i stället för i den”

  Som politiker var hon välbekant för småhusindustrin som KD:s talesperson för bostadsfrågor. Nu driver Caroline Szyber bostadsopinion på plattformen Bostadsbubblan och hoppas att politiken ger fler möjligheterna att uppfylla sina drömmar om ett eget hus. Vad är Bostadsbubblan? – Det är en oberoende plattform för fördjupning i bostadsmarknad och bostadspolitik. Plattformen drivs av Simon Imner,…

 • Fler finsnickare på g

  Fler finsnickare på g

  Kommunala Leksands gymnasium har nästan 50 procent fler förstaklassare än för två år sedan. Antalet elever som pluggar finsnickeri är 15 – fler än på många år. Rektor Marcus Zetterlund ger oss en förklaring till rekorden. Varför går era elevantal upp? – Elevkullarna är något större än tidigare, men vi ser också att fler som…

 • ”Vi kämpade hårdare än de andra”

  ”Vi kämpade hårdare än de andra”

  När FN i Genève bygger nytt är det småländska Swedese som ska stå för inredningen. Corona har förskjutit tidtabellen, men snart har vd Sonnie Byrling sina möbler i Schweiz. Var i processen är ni nu med Genèveprojektet? – Allt har skjutits fram åtminstone ett kvartal, men under senhösten kommer vi att göra första delleveranserna av…

 • Tuffare tider – även för trä- och möbelindustrin

  Tuffare tider – även för trä- och möbelindustrin

  Lena Hagman, ekonom på Teknikföretagen, arbetar kontinuerligt med konjunkturrprognoser och analyser kring industrins utveckling – bland annat när det gäller trä- och möbelindustrin. Under pågående avtalsrörelse, Avtal20, pekar prognoser på en tuff inledning av 2020. Hur påverkas ett medelstort exportberoende möbeltillverkande familjeföretag i Småland av lågkonjunkturen jämfört med andra företag? – Möbelindustrin har upplevt en…

 • Med uppdrag att ta Möbelfakta in i framtiden

  Med uppdrag att ta Möbelfakta in i framtiden

  Sedan maj i år har Johan Söderqvist, från IVL Svenska Miljöinstitutet, huvudansvaret att utveckla Möbelfakta för en internationalisering där cirkulära affärsmodeller, livscykelinformation och socialt ansvarstagande blir allt viktigare. Har du hunnit sätta dig in i ditt nya uppdrag? – Uppgiften är tydlig, men det viktigaste är att formulera prioriteringarna för utvecklingen framöver. Möbelfakta är ett…

 • Spårbart projekt

  Spårbart projekt

  Hanna Lindén, fil dr och forskare på RISE IVF samt projektledare för arbetspaketet Spårbarhet och märkning inom projektet Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden.   Hur långt har möbelbranschen kommit inom cirkulärt tänk? – Många börjar testa olika pilotprojekt och nya hållbarhetskoncept, man inser att miljöfrågan är så stor att vi måste agera annorlunda och man ser…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen