Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hallå där!

Hallå där!

 • ”Uppdraget är oerhört långsiktigt”

  ”Uppdraget är oerhört långsiktigt”

  Helena Bjarnegård är sedan årsskiftet Sveriges första riksarkitekt. I hennes uppdrag ingår bland annat att vara ett stöd till kommunerna i frågor som rör gestaltning och hållbarhet. Vilken är din roll som riksarkitekt? – 2017 gav riksdagen Boverket ansvaret för det nationella arkitekturarbetet, som handlar om att skapa goda och hållbara livsmiljöer i Sverige. Boverket…

 • Snabbare jobb

  Snabbare jobb

  Genom en databas matchas utrikesfödda med företagens behov. ”Affärsnytta och samhällsnytta går hand i hand”, säger Andreas König på JustArrived, aktuell som talare på Möbeldagen. Hur startade JustArrived? – När 163 000 asylsökande kom till Sverige 2015 ställdes allt på sin spets. Vi var några som började titta på hur det såg ut på jobbsidan…

 • Nya tag gav fler intag

  Nya tag gav fler intag

  Gymnasieskolan T2 College i Skellefteå kan snart leverera färdigutbildade industritekniker till Västerbottens trä- och teknikföretag. Vi har pratat med Jannike Lindbergh på T2 College om hur man lyckades höja intresset för utbildningen. Bara sex behöriga hade programmet som förstahandsval i fjol, i år är siffran 18 – en ökning med 300 procent. Hur kommer det…

 • Maskinkörkort för ökad anställningsbarhet

  Maskinkörkort för ökad anställningsbarhet

  I tio år har det minskat risken för skador och gett högre status på arbetsmarknaden. Nu blir Maskinkörkortet ännu mer tillgängligt.   Jörgen Esslinge, utbildningsansvarig på Träteknikerutbildning (TTU) i Hammarö söder om Karlstad, är testledare för maskinkörkortet. TTU har genomfört utbildningar sedan Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS)…

 • Kort för ökad anställningsbarhet

  Kort för ökad anställningsbarhet

  I tio år har det minskat risken för skador och gett högre status på arbetsmarknaden. Nu blir Maskinkörkortet ännu mer tillgängligt. Jörgen Esslinge, utbildningsansvarig på Träteknikerutbildning (TTU) i Hammarö söder om Karlstad, är testledare för maskinkörkortet. TTU har genomfört utbildningar sedan Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS) tillsammans…

 • Boverket jobbar för enklare byggregler

  Boverket jobbar för enklare byggregler

  Den 1 juli 2017 tillträdde Anders Sjelvgren som ny generaldirektör för Boverket. På Trähusdagarna den 14–15 mars ska han föreläsa om vägen mot enklare och effektivare bostadsbyggande – en fråga som ligger högt på hans agenda. Vad blir huvudspåret på Trähusdagarna? – Jag ska prata om vikten av att vi fortsätter att hålla uppe bostadsbyggandet.…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen