Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Redaktören / Utrymme för tolkning
Sherwin-Williams

Utrymme för tolkning

Under arbetet med det här numret har vi fått höra många historier om hur olika man kan uppfatta detaljplaner, bygglov och annat som rör ett byggprojekt. ”Man” i det här fallet kan vara myndigheter och byggföretag, kommuner och entreprenörer, och saker som uppfattas olika kan vara (förrädiskt enkla) begrepp som småhus och radhus.

I vårt reportage från Riksten söder om Stockholm sätts fokus på vad ”gruppbyggda småhus”, som det stod i detaljplanen, egentligen är. Byggherren tänkte att det betydde ett gäng fristående småhus intill varandra, vilket de planerade för. Kommunen visade sig däremot anse att gruppbyggda småhus ska vara sammanbyggda på något sätt. Byggherren fick återgå till ritbordet, med fördröjningar och fördyrningar som följd.

Ett annat fall berättar om hur en kommun under några år bytte sin ansvarige för detaljplaner ett flertal gånger, och att varje ny på posten hade sitt eget sätt att tolka samma bygglovsansökan.

TMF arbetar för att göra processerna mer transparenta och förutsägbara och reglerna mer enhetliga. Kanske kan en del av problemen också lösas av Boverkets projekt Får jag lov? som undersöker hur man ska kunna samla all information om en fastighet i en och samma databas så att en bygglovsansökan kan göras med några klick och i stort sett utan att bland in en människas tyckanden och tolkningar. Mer om Får jag lov? på sidan 16.

Sist men inte minst berättar vi om TM_X, en Instagramplattform där TMF visar hur innovativa produkter kan göra skillnad i folks vardag. Ett mål med TM_X är att ge fler unga möjligheten att upptäcka att de har en framtid i branschen

Peder Edvinsson, redaktör

Redaktör Peder Edvinsson

Redaktör Peder Edvinsson

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen