Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Hopp om enklare väg till bygglov

Hopp om enklare väg till bygglov

Hantering av bygglov genom att flytta en husskiss till den tänkta markplätten på en digital karta. Det låter som en dröm men är visionen för projektet ”Får jag lov?”.

28 000 kronor för en stämpel på ett papper!” Så kan det kännas för den som söker bygglov, till exempel för att bebygga en tomt med en mindre villa. Men processen har naturligtvis i allmänhet fler beståndsdelar än att en tjänsteman tar fram sin datumstämpel och placerar lite bläckfärg på ett dokument.

Samtidigt är det så att 20 procent av alla bygglovsförfrågningar hos kommunerna beräknas vara just ”enkla bygglovsärenden”. Det söks cirka 90 000 bygglov per år i Sverige och 18 000 av dessa är alltså av relativt enkel art – som ändå kräver ett par timmars jobb av en handläggare (registrering, granskning, kommunikation, fakturering och så vidare).

Det är här ”Får jag lov?” kommer in i bilden. Projektet drogs i gång 2015 av en handfull personer som hade en gemensam önskan och vilja att hjälpa den som söker bygglov.

–Det man såg framför sig var en tjänst som skulle göra det enkelt att förstå processen för bygglov och byggande, och smidigt få besked om huruvida man kunde få bygglov eller inte, säger Malin Andersson, som är kommunikatör för projektet.

Malin Andersson

Malin Andersson

Får jag lov? drivs av ett antal kommuner, några forskningsinstitutioner, ett antal företag och intresseorganisationer samt myndigheterna Boverket och Lantmäteriet. TMF är en av parterna och även medlemsföretag som Hjältevadshus är engagerade. I nuläget jobbar man på projektets första prototyp där man ser framför sig en serietillverkad villa som byggs på jungfrulig mark och där det finns en modern detaljplan. För ett sådant ärende är tanken att bygglovsansökan i framtiden ska göras digitalt, genom att dra en villaskiss till en karttjänst och snabbt få ett besked om bygglovet. Men dit är det givetvis en bit.

– En stor del av digitalisering handlar om att alla ska få enkel tillgång till information. Information som man på förhand vet kvaliteten på och varifrån den kommer. De inblandade måste också komma överens om gemensamma gränssnitt för att förbindelsen mellan de olika plattformarna ska fungera. Det är definitivt en utmaning, säger Malin Andersson och tillägger:

– Men det är också roligt att arbeta i ett så stort och omfattande projekt.

Dagens juridik är inte anpassad för en digital hantering av beslut. Får jag lov arbetar därför både med att utveckla lösningar som följer dagens lagstiftning och med att beskriva hur lagstiftningen skulle behöva ändras för att få en fungerande digital hantering av bygglov och byggfas. Det skulle behövas en annan transparens med ett friare flöde av informationen mellan myndigheter, län och kommuner. Men är det genomförbart?

– Projektet tar inte fram färdiga tjänster utan det man kan kalla ”informationsstandarder”. Det vill säga vi beskriver ingående vilken information som behövs och ska finnas för exempelvis ansökan.

– Vi tar fram prototyper som visar hur det kan gå till och dessa tillsammans med ”informationsstandarderna” kan kommunerna utveckla till tjänster tillsammans med sina programvaruleverantörer och koppla upp mot sina system. Den kunskapen kommer vi att dela med oss av sedan.

Ett framtida drömscenario för både hustillverkare och köpare är att man via en digital karta ska kunna klicka på en bit mark och se vilken bygglovshistorik som finns, få reda på om marken är byggbar, kunna testa byggnaders placering och storlek och få besked direkt om planerna är möjliga. Om det blir så återstår ju att se – men nu är en process påbörjad. ”Får jag lov?” har bidrag från Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA fram till sista december 2018 och ska slutredovisas 31 januari 2019.

– Men även om bidragsdelen av projektet slutar kommer arbetet med att utveckla digitala lösningar för olika bygglovtyper att fortsätta efter 2018, säger Malin Andersson.

Får jag lov?

-projektets vision är att bygglovsprocessen ska vara lika enkel som när du flyttar en ikon på din datorskärm enligt modell en”dra och släpp”. Kanske så här:

1. Du letar fram ett hus som intresserar dig från Hemnet eller liknande tjänst.

2. Du öppnar sedan en kartfunktion.

3. Därefter drar du huset och släpper det på tomten.

4. Tjänsten söker bygglovet.

Länk till aktuell information om Får jag lov.

Text Magnus Hagström

Mer:

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen