Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hallå där! / Träbranschen behöver flexibel automation: ”Varje lösning är unik och anpassas efter kunden”

Träbranschen behöver flexibel automation: ”Varje lösning är unik och anpassas efter kunden”

Hallå där Hans Nilsson, projektledare för projektet ARK som jobbar för att stärka automations­industrin.

Hans NilssonRobotiseringsfrågor ligger i tiden. Parallellt med höstens seminariesatsning från TMF jobbar Hans Nilsson med att stärka automationsindustrin i Småland med omnejd. Projektet ARK hjälper också lokala företag att hitta rätt automationslösningar och bli mer effektiva.
ARK – Automation för regional konkurrenskraft – finansieras av Tillväxtverket, regionförbund och länsstyrelse i Jönköpings län samt de fyra kommunerna Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd.

Vad handlar automation om?
– Många sätter likhetstecken mellan automation och robotar, men allmänt så gör man något med maskiner, i stället för att göra det manuellt. En robot kanske matar en maskin och tar ut färdiga bitar, men många arbetar med specialmaskiner och gör något mer produktspecifikt. Inom träbranschen kan det handla om till exempel limning eller pressning. Det speciella med den här branschen är att varje automationslösning är unik och anpassas efter kunden.

Hur arbetar ni gentemot företagen, rent praktiskt?
– Mycket sker gentemot auto­ma­tions­företagen. Där jobbar vi med affärs­utveckling och kompetens­frågor, och med att med att få ut studenter på företagen. Externt jobbar vi med marknadsföring. Vi propagerar för ökad automation, och pushar för nästa steg.

Vad kan företag intresserade av ­automation lära av er?
– Vi har ett samarbete med Robot­dalen: Företag kan få hjälp av studenter med behovsinventering. Där får man syn på automationsbehov, men också kompetensbehoven. Det kanske leder till att en del av personalen får gå på YH-utbildning, eller komplettera med kurser på högskola, eller nyanställningar. Företagen kan få upp ögonen för kompetens­frågor. En annan grej är en kurs i beställarkompetens.

Med rätt automation ska företag kunna leverera mer konkurrens­kraftiga produkter till Sverige och ­Europa.

Hans Nilsson FAKTA

Bakgrund: Civilingenjör i maskinteknik (Chalmers). Jobbade tio år på Volvo Personvagnar. Därefter i olika roller inom regionen.

Bor: Lägenhet i Jönköping.

Familj: Två barn.

Fritidsintressen: Sportar en del, springer. Har flygcertifikat. Lite renovering.

Röd tråd i arbetslivet: Effektivitet och förbättringar.

Aktuell: På TMF:s robot- och automationsseminarier i höst.

TEXT Gabriel Stille

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen