Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Redaktören / Mer process än snilleblixt
Sherwin-Williams

Mer process än snilleblixt

Charlotta-Zingmark-UppdragsmediaInnovation kommer från latinets innovare, att förnya. I dag vill alla företag vara innovativa och tillhandahålla produkter och tjänster som ligger i framkant. Men hur lyckas man med det? Tja, myten om innovatören som en lätt besatt Uppfinnar-Jocke med håret på ända och sot på näsan efter den senaste provrörsexplosionen är just precis en myt. Mycket få av dagens innovationer har kommit till efter att någon fått en snilleblixt. Desto fler är resultatet av en utvecklingsprocess där fler personer är involverade.

Det här numret av Trä & Möbelforum handlar om idéer och innovation. För att företag ska bli innovativa krävs ett strukturerat innovationsarbete som är förankrat ända upp i högsta ledningen. Först då frisätts de resurser i pengar och tid som är nödvändiga för att åstadkomma några resultat.

Professor Bengt Järrehult delar med sig av sina bästa tips för hur du lyckas med innovationsarbetet. En som lyckats är Hildemar Svensson, med säkerhetsdörrar som specialitet. Ni kan läsa mer om honom och hans innovativa dörrar här.

Vi tar även ett grepp om bostadspolitiken inför riksdagsvalet. Trähusföretagen efterlyser fokus på småhus. Bostadsminister Stefan Attefall (KD), Per Bolund (MP) och Veronica Palm (S) är eniga om att Sverige behöver nya bostäder. Men har olika åsikter om hur vi ska nå dit. Den 14 september gäller det. Då väljer vi väg.

Charlotta Zingmark, redaktör

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen