Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Reportaget / Ljus framtid för flerfamiljshus i trä

Ljus framtid för flerfamiljshus i trä

Stefan-Lindbäck-1

I dag omfattar flerfamiljshus i trä tio procent av marknaden för bostadsbyggande i Sverige. Framtiden är ljus. För Lindbäcks i Piteå är efterfrågan större än vad man kan leverera.

TMF :s Gustaf Edgren som är ansvarig för branschutvecklingen inom trähus konstaterar att det hos arkitektkåren, i alla fall historiskt, funnits en något avig inställning till prefabricerad och industriell tillverkning. För att i nästa andetag utbrista:

– Framtiden ser lovande ut. ’Prefab’ har en enorm potential. Trenden är tydlig: Efterfrågan på flerfamiljshus i trä ökar. I dag har industrin en begränsad kapacitet och just nu står vi vid ett vägskäl. Jag både hoppas och tror att fler, inte minst inom råvarusidan, gärna ser att det byggs mer i trä. Skogsindustrin är en mäktig kraft som jag hoppas kommer att bidra till nästa steg och utvecklingen av industriellt tillverkade flerfamiljhus med trästomme.

En som har sett utvecklingen på nära håll är Stefan Lindbäck som är vd för Lindbäcks Bygg i Piteå. Under en lågkonjunktur i byggbranschen för 25 år sedan bestämde sig företaget för att medvetet satsa på träkonstruktion.

– Företaget var nere på 25 anställda. Det var en överlevnadsinstinkt att vi måste göra något.

Det svenska medlemskapet i EU 1994 tog dessutom bort ett hinder som funnits tidigare. Då blev det tillåtet att bygga fler våningar än två med trästomme.

– Småhusbyggande i trä är tradition. Både byggare och kunder är vana vid det. När vi startade resan fanns ingen stor efterfrågan på flerfamiljshus i trä, nu är det tio procent av marknaden varav vi har ungefär fem procent. Men man kan säga att vi både fick lära oss att krypa och gå innan vi kunde springa.
Lindbäcks-i-Piteå

För att säkra kvaliteten utgår Lindbäcks från en teknisk plattform som de hela tiden fyller på och gör lite bättre. De har en cykel för förbättring och anser själva att det blir väldigt lite fel i produktionerna.

– Vi märker att vi måste jämföra oss med fast industri. Om vi bygger in fel ser vi till att återkalla dessa. Vi måste kunna gå tillbaka och åtgärda de fel som görs. Och vi är noga med att hålla det överenskomna priset hela vägen.

Trä som byggnadsmaterial vinner terräng, framtidsutsikterna är ljusa – ändå är själva trämaterialet inte det man framhåller hos Lindbäcks.

– Vi marknadsför oss inte med att vi bygger trähus, vi marknadsför boende och har velat komma bort från frågan ”varför ska man bygga i trä?”. Vi konkurrerar på en proffsmarknad med jättar som JM och Skanska och valde att ta bort ordet trä ur vår marknadsföring. Vi säger i stället att vi tycker att man ska bygga med oss. Trä är nästan sekundärt.

Susanne-Rudenstam,-Sveriges-Träbyggnadskansli

Susanne Rudenstam

När byggbolag som nischat sig inom trä inte betonar materialet eller håller fram aspekter som klimatfrågor, hållbarhetstänk och miljövänlighet finns det andra som gör det. Susanne Rudenstam är chef för Sveriges Träbyggnadskansli och har många argument varför trä är framtidens byggnadsmaterial.

– Trä är det enda byggnadsmaterial som är förnybart. Allt annat handlar om ändliga resurser. Enligt den amerikanska rapporten ”Global Trends 2030” kommer det under de närmaste 40 åren byggas lika mycket som vi tidigare gjort i mänsklighetens historia. Därför krävs nya sätt att bygga. Jag förstår att branschen inte betonar detta, men som jag ser det har vi ett ess i rockärmen: Världen måste gå över till mer förnybara råvaror. Det gäller mänsklighetens överlevnad.

Susanne Rudenstam framhåller också att trä bara väger en tredjedel av vad betong gör och därmed blir betydligt miljövänligare att hantera vid transporter till exempel. Och att förfabricerade träelement överhuvudtaget gör byggprocessen smidigare. Det är det stor skillnad på att sätta upp träbyggnader i jämförelse med traditionella byggen där betong är huvudmaterialet.

– Om man generaliserar så tar husbyggen i trä en tredjedel av tiden jämfört med traditionellt byggande. Och ska man förtäta en stad är trä ett enkelt alternativ för att till exempel bygga på en eller två våningar ovanpå en befintlig byggnad. Men man ska inte vara ortodox. En betonggrund krävs alltid även för trähus och ska man bygga riktigt högt fungerar kanske inte alltid trä.

Tomas Nord

Tomas Nord

Tomas Nord, innovationsforskare vid Linköpings universitet, forskar om trä- och möbelindustrin och sågverken och deras förutsättningar och framtid. Han menar att för att byggande i trä ska bli ett reellt alternativ till det befintliga byggandet bör det komma upp i 20–30 procent av det totala byggandet.

– För tio år sedan var målet att vi skulle ha nått dit i dag. I stället har byggande i trä legat stadigt på 7–12 procent av den svenska marknaden för flerbostadsbyggande, konstaterar Tomas Nord.

Tre förändringar behöver ske, enligt Tomas Nord, för att 20–30 procent av svenska flerfamiljshus ska byggas i trä:

1) Kapaciteten att producera måste öka. Det måste till fler tillverkare som kan leverera det kunderna efterfrågar.

2) Beställarna måste få ökad kunskap om att bygga i trä.

3) Miljöargumentet kommer in starkare i byggande. Bland annat skulle stat och myndigheter kunna bli ännu tydligare beställare utifrån ett miljöperspektiv.

– Att ha sin verksamhet i trähus skulle också kunna vara en naturlig del av ett företags CSR-arbete (Corporate Social Responsibility/samhällsansvar), eftersom trä är en förnybar resurs, säger Tomas Nord.

20 år efter EU-inträdet tycks marknaden definitivt vara mogen för trä som byggnadsmaterial även när det gäller flerfamiljshus. Intresset ökar stadigt och i fallet Lindbäcks är det snarare så att efterfrågan är större än vad man kan leverera.

– Man märker att återkommande kunder är trygga med vårt sätt att jobba. Tillväxtmängden enligt planen till 2017–18 ökar med 15 procent årligen. Vi har nu 210 anställda och skulle kunna öppna en eller två fabriker till, men vi måste hålla på kvaliteten och väljer därför att inte öppna ännu.

Och även om Stefan Lindbäck inledningsvis inte ville betona trämaterialet i sig som köpargument har han märkt en attitydförändring.

– Nu börjar det bli läge att lyfta fram trä, vi märker att kunden bryr sig. Det har funnits vissa tekniska utmaningar som brandsäkerhet, ljud och fukt men dessa behärskar vi i dag väl. Vi vet hur trä beter sig efter de här 20–25 åren.

Stefan-Lindbäck-3

Sverige är ett land där trä som material har stark förankring hos befolkningen. Ändå var det alltså förbjudet under många år att bygga trähus högre än två våningar. Orsaken är att det på midsommaraftonen 1888 brann i fyra svenska städer – Sundsvall, Härnösand, Umeå och Lilla Edet.

Träets brandfarlighet är dock något som Träbyggnadskansliets chef Susanne Rudenstam tycker har överdrivits genom åren.

– Det är skillnad på brännbara material och brandsäkra konstruktioner. I dag vet vi hur vi bygger brandsäkert med brännbara material. Oftast är det inredningen som brinner vid
eldsvåda, men från branschens sida fortsätter vi att utveckla metoder och system.

I en stad av Piteås storlek är en aktör som Lindbäcks med 210 anställda en ganska stor arbetsgivare. Just sysselsättningspolitiska frågor är också något som Susanne Rudenstam gärna framhåller.

– Det är också en intressant aspekt. Träbyggandet finns utanför de stora städerna – i Norrbotten, Västerbotten, längs Norrlandskusten och i Småland. Vi har här en industri där lokala bolag kan ta monteringsuppdragen där det byggs och det skapar fler jobb på landsbygden, säger hon.

Gustaf Edgren

Gustaf Edgren

Hur ser det då ut för den svenska träbyggnadsindustrins möjligheter att gå på export? Gustaf Edgren på TMF konstaterar att det i bland annat i Tyskland, Norge och England etablerat sig företag som bygger i trä. Alltså finns intresset.

– Och så finns ett företag i Sverige som ägs av japaner och har hela sin marknad i Japan. De är framgångsrika därför att de kan japansk kultur. Japan har en kärlek till trä.

Lindbäcks tillhör företagen som i viss mån ägnat sig åt export. De var inne på den norska marknaden men avbröt satsningen för två år sedan då det blev en alltför omfattande godkännandeprocess att gå igenom.

– Däremot exporterar vi vårt kunnande till producenter som vill göra som vi. Vi har gjort det i Danmark och har dialog med kollegor i Finland, Kanada och USA. Det blir ju ett sätt för oss att få betalt för våra misstag!

Stabilt nära max

2012 byggdes 1267 lägenheter i flerfamiljshus i trä. TMF:s branschstatistik (utförd av SCB) går tillbaka till 2007 och noteringen är den högsta. Det totala byggandet i landet varierar ganska kraftigt år från år, men när det gäller flerfamiljshus i trä är det relativt stabilt – branschen levererar ganska nära sin maxkapacitet.

Lägenheter-trähus
De senaste årens antal lägenheter i trähus (procentandel av det totala byggandet)

Hallå där Peter Mossbrant, vd för Derome Hus som bygger flerbostadshus i trä!
Peter-Mossbrant,-vd-för-Derome

Hur ser framtidsplanerna ut? 

– Vi började vår resa i Växjö 2003 där vi byggde flervåningshus på plats med trästomme och lärde oss en hel del. Nästa projekt var i Helsingborg där vi byggde helt i trä, också på plats. Därefter har vi byggt ett system i moduler och börjar hitta rätt i konstruktionen. Till en början var vårt system överdimensionerat, det var både ballonger och hängslen. Aktuellt just nu är ett stort projekt i Kvillebäcken, centralt i Göteborg. Det handlar om byggnation av 2000 bostäder där vi står för 90 stycken uppdelat på tre huskroppar.

 Är trä ett framtids material för industriell produktion av flerfamiljshus? 

– Jag tror utvecklingen kommer att fortsätta men det finns fortfarande problem med traditioner. Men om tio år tror jag trä är mer vedertaget och har kommit in i utbildningarna.

 Vilken respons får ni för de genomförda byggena? 

– Vår erfarenhet är att man trivs väldigt bra i husen och i dag har vi inga problem med brandsäkerhet eller lyhördhet. Arkitektoniskt är det ofta vackra byggnader. Men allt passar inte att byggas i trä, det gäller att vi i branschen får vara med från början i detaljplanerna för nya bostadsområden.

 Går det trögt att få genomslag för trä som byggmaterial? 

– Jag vill ändå påstå att det gått relativt snabbt att få upp intresset.

Text: Magnus Hagström

Foto: Paulina Holmgren

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen