Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Leif blickar framåt efter TMF-åren och lämnar över till David

Leif blickar framåt efter TMF-åren och lämnar över till David

TRÄ- OCH MÖBELFORUM

Till sommaren går han i pension och lämnar över ett starkt och välskött TMF. Men vägen dit har inte varit spikrak.

– Men det blev ju så bra, säger vd:n Leif G Gustafsson.

Mister TMF himself Leif G Gustafsson, den som lett bransch- och arbetsgivarorganisationen Trä- och Möbelföretagen sedan starten för snart tio år sedan, går snart i pension. Men han är inte speciellt ledsen för det. Han känner att han lämnar över ett gott arbete till den nya vd:n David Johnsson, i dag förhandlingschef och vice vd, som tar över den 1 juli.

– Jag skulle gärna jobba fem åtta år till, men man vet inget om hälsan och sjukdomar i fram­tiden. Jag vill kunna göra andra saker jag gillar medan det går, säger Leif, som har mycket på gång. Han vill pyssla med huset, båten och vinkällaren, kunna plocka fram staffliet och oljefärgerna, ta tag i den där historiska romanen som han började på för flera år sedan. Men först vill han bara känna att han inte måste göra något alls. Och under våren nästa år ska han och frun åka på en längre resa: 1,5 månad till Australien.

– Vi ska åka tåg från Perth till Adelaide, men först startar vi med några dagar i Bangkok och avslutar med några dagar i Hong Kong.

Så någon tid för mer arbete finns det faktiskt inte. Leif kan dock gärna tänka sig att sitta i två till fyra styrelser.

Men det är framtiden det. Vi backar några år bakåt och hamnar i de sju organisationer som var föregångarna till TMF. I början av 2000-talet uppvaktades Sniri, Snickerifabrikernas Riksförbund, där Leif var vd, av Träindustriförbundet som ville något annat, något mer. I januari 2004 bildades så Trä- och Möbelindustriförbundet och Leif blev dess vd.

På de nästan tio år som gått sedan dess har förbundet bytt namn till Trä- och Möbelföretagen, TMF, och branschen har ökat sin omsättning till över 70 miljarder kronor. Loggan ska föreställa bokstaven ”T”, men också ett hörn. Det hörn som finns i många produkter som ryms inom TMF:s medlemsorganisationer, men kanske också det hörn som Leif aldrig varit rädd att titta runt.

Han har gjort flera omorganisationer för att förenkla och modernisera strukturen.

– När vi började var det stuprörstänkande som gällde, alla delar arbetade skilda från de andra, jag ville gå mer mot hängränna. Vi måste uppnå bättre synergier med samgåendet, vi måste samverka mer, säger Leif och tillägger att organisationen ständigt utvecklas i syfte att skapa största möjliga medlemsnytta.Vi måste uppnå bättre synergier med samgåendet, vi måste samverka mer.

På så sätt blev först alla organisationsdelar som fönster, trähus, möbler och inredning sammanförda antingen till ”bygga” eller till ”bo”. På det tillkom ”arbetsgiveriet”, som Leif kallar det, samt kommunikation. TMF fortsatte att utvecklas och delades upp i dagens ”branschutveckling” och ”arbetsgivarfrågor”. Däremellan finns utbildning och kommunikation.

Arbetsgivarsidan har varit Davids bit som förhandlingschef.

– Nu ska jag på ett sätt gå från att vara expert till att bli generalist med ansvar för hela organisationen, säger David som blev mycket smickrad när han fick frågan av styrelsen om att ta över.

Leif säger att han skulle ljuga om han sa att allt har varit lätt. Det kändes ibland övermäktigt, men han misströstade aldrig, berättar han och skojar om att han ibland undrar om han är masochist.

– Jag blir triggad av motgång, hade det inte varit jobbigt hade det kanske inte heller varit så kul, säger Leif och tillägger att utan stödet från väldigt bra personal hade det inte gått.

Egentligen har organisationen bara varit riktigt färdig i ett år ungefär, berättar Leif. Eller färdig och färdig, en organisation ska inte bli färdig, säger han.

– En organisation som känner sig ”färdig” kommer att självdö, säger Leif som tycker att han själv är mer utvecklare än förvaltare.

Även David vill att organisationen fortsätter utvecklas. David, som har sin bakgrund bland annat på Arbetslivsinstitutet och som förhandlingsansvarig på VVS-företagen, ser gärna att ett redan högt nöjd kund-index blir ännu högre.

– Det är en utmaning att få ihop en organisation samtidigt som att alla delar ska känna att de har ett utrymme. Där har Leif gjort ett mycket bra jobb, säger David.

Både han och Leif tror på stor utveckling för TMF även framöver. En naturlig väg är samarbete med andra organisationer och i förlängningen samgåenden.

– Jag är inte främmande för att dagens 50 näringslivsorganisationer blir bara 15, och vi ska vara en av dem, säger Leif och beskriver den egna organisationen TMF som tuff med kaxig strategi och bra ekonomi.

Leif tror inte bara på samarbete inom Sverige, utan skulle gärna vilja se ett större samarbete med andra nordiska länder och då Norge i första hand.

– Norge har pengarna, vi har produktionen och i Danmark är de duktiga säljare och marknadsförare. Nu tänker jag lite högt, säger Leif med ett leende.

Fakta/Leif G Gustafsson
Född: 1948.
Bor: Herrängen i Stockholm.
Gör: Vd på TMF. Går i pension till sommaren.

Fakta/David Johnsson
Född: 1966.
Bor: Stockholm.
Gör: Förhandlingschef och vice vd på TMF. Till­träder som vd den 1 juli.

Text: Maria Persson  
Foto: Anders wiklund/Scanpix

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen