Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Arbetsvillkorsdirektivet – detta behöver du känna till

Arbetsvillkorsdirektivet – detta behöver du känna till

Med anledning av implementeringen av EU:s arbetsvillkorsdirektiv i LAS har arbetsgivare fått utökad skyldighet att lämna skriftlig information om anställningsvillkor. Ändringarna trädde i kraft den 29 juni 2022 och syftar till tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor föranställda.

Vad innebär de nya reglerna för arbetsgivare?

Utökad informationsskyldighet

Arbetsgivare har redan före ändringarna haft en skyldighet enligt anställningsskyddslagen (LAS § 6c) att lämna skriftlig information till arbetstagare om de villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen.

De nya reglerna innebär att en mycket mer omfattande skriftlig information ska ges än tidigare. Informationen ska lämnas till alla nyanställda, till företagsledare, till de arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj samt till dem som ska arbeta utomlands.

De nya bestämmelserna om informationsskyldighet gäller alla företag och anställningar från och med den 29 juni 2022. Till skillnad mot tidigare så gäller kraven på skriftlig information även vid korta anställningar.

Anställning hos annan arbetsgivare

Ytterligare en förändring är att en arbetsgivare inte ska få förbjuda en arbetstagare att under anställning ha en anställning hos en annan arbetsgivare. Bestämmelsen omfattar samtliga arbetstagare och oavsett om arbetstagaren har en tillsvidareanställning, någon form av tidsbegränsad anställning, är anställd på deltid eller saknar fast arbetstidsmått. Den andra anställningen får dock inte vara arbetshindrande eller konkurrera med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som orsakar skada eller på något annat sätt skadar arbetsgivarens verksamhet.

Hur ska jag som arbetsgivare säkerställa att de nya kraven uppfylls?

Det är viktigt att du som arbetsgivare ser över företagets process och administrativa rutiner för anställning så att den anställde erhåller den skriftliga information som de nya ändringarna föreskriver. Företaget bör även ha rutiner för att lämna skriftligt svar om arbetstagare begär en annan anställningsform eller en högre sysselsättningsgrad. Delar av informationen ska lämnas så snart som möjligt, dock senast den sjunde kalenderdagen efter att arbetstagaren har börjat arbeta. Viss information kan lämnas inom en månad från att anställningen tillträds.

>> En mer detaljerad genomgång av lagändringarna finns i Arbetsgivarnytt på tmf.se.

Nya anställningsmallar

TMF har utökat informationen i våra anställningsavtalsmallar, så att arbetstagaren får all information där. Mallarna finns att laddas ned på TMF:s webbplats.

Vill du ha mer råd & stöd?

Ta hjälp av våra företagsrådgivare eller kontakta oss via Arbetsgivarjouren på telefon: 08 – 762 79 70.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen