Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Okategoriserade / EX–WORKS 2022: Utställning och matchmaking med möbelindustrin

EX–WORKS 2022: Utställning och matchmaking med möbelindustrin

För andra året erbjuder Möbeldesignmuseum en gemensam scen för avgångsstudenter. 3 september till 16 oktober visas 40 examensprojekt i möbeldesign upp från designhögskolorna Beckmans, HDK-Valand Design, HDK-Valand Campus Steneby, Konstfack respektive Malmstens.

Dessutom erbjuds möjlighet till machmaking med möbelindustrin under två halvdagar – ett samarbete med TMF.

– Möbeldesignmuseums samling innehåller banbrytande möbler, historiska och nutida. Men vårt viktigaste fokus är F framtiden och det är genom kunskap om historien som vi skapar framtiden. Med utställningssatsningen vill vi stötta arkitekt- och designstudenter och lyfta fram den innovativitet, kreativitet och hantverksskicklighet som finns, säger Lars Bülow, möbelformgivaren och designentreprenören, och en av grundarna till Möbeldesignmuséet.

40 studenter från fem designhögskolor har bjudits in att delta i årets utställning, nästan dubbelt upp från 2020 års upplaga. Studenterna har under större delen av sin utbildning levt med coronapandemins restriktioner, vilket inneburit distansundervisning och i vissa fall begränsad tillgång till skolornas verkstäder. Om de praktiska inskränkningarna påverkat arbetsresultaten så tycks det dock inte vara till det sämre. Höstens utställning visar prov på såväl materialutforskande, formexperiment, innovativa tekniska applikationer som cirkularitet.

Utöver utställningen erbjuds en väl så angelägen möjlighet för designstudenterna – matchmaking och kunskapsutbyte med möbelindustrin, vilket sker under två halvdagar – 7–8 september – i samarbete med TMF. Bland annat erbjuds individuella samtal.

– Vi tycker det är viktigt att unga designer får möta nyckelpersoner inom branschens sortiments- och produktutveckling, utvecklar Lars. Och lika viktigt är det att möbelbranschen får uppleva vad en ny generation designer har att erbjuda.

MDM_Exhibition_EX-works_22 (1)

MDM_Exhibition_EX-works_22

Möbeldesignmuseum

År 2017 grundade Kersti Sandin och Lars Bülow Möbeldesignmuseum – the Museum of Furniture Studies, i Stockholm. Där visar de sin privata samling av svensk och internationell möbeldesign från sent 1800-tal till idag – en samling som innehåller cirka 1 000 möbler av mer än 350 formgivare. Möbeldesignmuseums främsta fokus är att stödja arkitektur-, design- och hantverksstudenter. Genom återkommande visningar, workshops, seminarier och föreläsningar vill man ge inspiration och kunskap och därmed bidra till utvecklingen av en framtida hållbar möbelarkitektur.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen