Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Okategoriserade / Minimilöner godkänns i EU – något Sverige och Svensk Näringsliv är emot

Minimilöner godkänns i EU – något Sverige och Svensk Näringsliv är emot

EU:s arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit har länge kämpat för sitt förslag om ett ramverk för minimilöner och kollektivförhandlingar i EU.

Europaparlamentet och ministerrådets förhandlare är överens om ett utkast till en ny lag om minimilöner inom EU. Den 7 juni enades partnerna om direktivförslaget.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har meddelat att Sverige kommer att rösta nej till direktivet – och överenskommelsen är dåliga nyheter enligt Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

EU:s arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit menar att lagförslaget är helt i linje med system som bygger på kollektivuppgörelser, som till exempel det svenska, och ”ett europeiskt ramverk som visar att EU fungerar”. Svenskt Näringsliv, fackliga sidan, oppositionen och regeringen är dock kritiska.

– Arbetsmarknadsfrågor hanteras bäst nationellt. EU bör fokusera sitt arbete på EU:s kärnområden som att förbättra den europeiska konkurrenskraften samt att stärka den inre marknaden, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl i en kommentar.

Enligt Mattias Dahl så är det positivt att regeringen bedömer att den svenska arbetsmarknadsmodellen inte kommer att påverkas.

– Det finns dock en betydande osäkerhet kring tolkningen och ytterst måste vi leva med risken att EU-domstolen tolkar lagstiftningen på ett sätt som påverkar oss negativt. Förslaget om minimilöner från Bryssel är tyvärr bara ett i raden av EU-förslag som skär rakt in EU-ländernas arbetsmarknader. Förslag efter förslag flyttar makten över arbetsmarknaden från de olika nationerna och deras modeller till Bryssel. För näringslivet och löntagarna i Sverige är det dåliga nyheter.

Formellt väntas det nya direktivet spikas av ministerrådet och EU-parlamentet senare i sommar eller i höst. Sverige och Danmark kommer att rösta nej – vilket dock inte förändrar något i sak.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen