Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Okategoriserade / EPD-generator står för räkningen

EPD-generator står för räkningen

Ett verktyg för att enkelt ta fram livscykelbaserad klimatdeklaration har utvecklats av IVL tillsammans med 13 TMF-medlemmar. Den nya generatorn ska driva industrin mot mer hållbara produktionssystem.

Många tillverkande företag ställs nu inför uppgiften att ta fram en livscykelbaserad klimatdeklaration för sina produkter, en så kallad EPD. Byggsektorn har använt EPD:er i över tio års tid, men det har inte varit lika aktuellt inom andra branscher. TMF och Stiftelsen för IVL Svenska Miljöinstitutet samt 13 TMF-medlemmar har finansierat forskningsprojektet och gett IVL Svenska Miljöinstitutet uppdrag att driva det. Företagen inom kök, badrum och möbler har bidragit till att bygga upp en databas med livscykelbaserad data som nu resulterat i en EPD-generator.

martin erlandsson

Martin Erlandsson, IVL

Martin Erlandsson är senior forskare på IVL och medlem i projektgruppen, där Fredrik Tegstedt är projektledare. Så här beskriver Martin grundförutsättningarna.

– Historiskt sett har man gått till en konsult som tagit fram en EPD för en typprodukt. Men problemet är att till exempel kök och badrum är unika beroende på kundens val, och då vill man helst ha data för exakt det köket man beställt och inte ett generellt typkök. En entreprenör kan på så sätt få unika miljödata för det som köpts in i en byggnad.

En EPD har i runda slängar kostat ett par hundra tusen att ta fram via konsult, och för den som har många olika produkter skulle det på så sätt bli väldigt kostsam att ta fram unika miljödata åt varje kund. Här blir generatorn ett kostnadseffektivt verktyg som enkelt tar fram nya EPD:er.

– Det blir ett engångsjobb att bygga upp ett bibliotek med de material man använder – där har vi nu använt de 13 företagen i projektet att hämta exempel från. När det är gjort, och man har registrerat en EPD för en typprodukt och fått den granskad, kan man generera hur många EPD:er man vill baserat på den första. Vi kallar det mor/dotter-EPD där man i dotter-EPD:n bara har ändrat i receptet för den produkt man gör, säger Martin Erlandsson.

Målet med generatorn är att den ska vara digital i två ändar. Dels ska en order kunna matas direkt in i verktyget och ge en EPD, dels ska den färdiga EPD:n kunna läggas in direkt i en kalkyl. Systemet bygger på att alla klimatdata finns tillgänglig och är uppdaterad.

– Det skapas en kedja där köpare sätter press på tillverkare att ta fram EPD:er som i sin tur driver på underleverantörer att göra detsamma. Ju bättre data underleverantörer har, desto bättre precision får din EPD. Det här skapar ett incitament att driva på hållbarhetsarbetet, säger Martin Erlandsson.

– Det TMF framför allt strävar efter är att EPD-generatorprojektet ska öka kunskapen men också konkurrenskraften hos våra medlemsföretag. Med ökad insikt kring sitt företags och sina produkters miljöpåverkan kan man styra mot ett mindre klimatavtryck, förtydligar Sandra Furtenbach, projektägare för TMF som jobbar med branschutveckling för möbler & inredning.

Ett dilemma för beräkningar av klimatpåverkan är vilka systemgränser eller moduler en EPD omfattar. Här har man gett modulen insatsmaterial benämningen A1-A3, tillverkning A4 och byggprocessen A5, användning inklusive renovering, reparation och underhåll B1-B7, kvittblivning C1-C4 och återbruk, återvinning och återtillverkning D. En spånskiva där det mesta av spånet placerats ute i kanterna får tack vare låg materialanvändning också en låg klimatpåverkan i den första modulen. Men har den ett kort användningsskede och därför måste ersättas snabbare blir den totala klimatbelastningen större.

– Där finns Möbelfakta och andra system som får ange kvalitet. Ur ett livscykelperspektiv kan det vara lönt att köpa ett kök som är beständigt, men det förutsätter att köparen inte vill ha ett nytt kök vart tionde år. Här har flera av TMF:s medlemsföretag också hittat en nisch där de gör det möjligt att renovera och byta luckor och insatser på den gamla stommen. Med vårt verktyg ger man den som köper ett underlag att ta beslut på, säger Martin Erlandsson.

När generatorn släppts och granskats under våren kan snart fler företag skaffa en licens för att använda den. När man investerat sin fabrik och tagit fram ett bibliotek över insatsvarorna kan man sätta i gång med att göra EPD:er. Systemet sköter om att all data hålls uppdaterad. Efter sommaren ska publiceras en projektrapport som blir en vägledning för att underlätta och stödja organisationer som arbetar eller planerar att arbeta med EPD. Denna vägledning ska innehålla anpassad information om hur företag kan arbeta med EPD-verktyg, vilka alternativ som finns för publicering av EPD, regelverk samt information om marknads- och lagkrav på information och digitalisering (bl.a. BIM, Smart CE-märkning).

TEXT PEDER EDVINSSON

Så funkar EPD

  • EPD är en miljövarudeklaration som innehåller detaljerad och livscykelbaserad information om en eller flera produkter. Det handlar om information om produkten, deklaration av miljöprestanda och hur de påverkas i olika faser av produktens liv, innehållsdeklaration samt information om genomförd granskning, regelverk mm.
  • EPD:erna är tredjepartsgranskade för att säkerställa trovärdigheten.
  • Systemet med EPD:er är frivilligt att använda och det finns inga formella krav på att du måste använda en EPD. Dock ser TMF i vissa sammanhang att det börjar ställas krav på EPD:er – t. ex inom offentlig upphandling i Norge. Även inom EU diskuteras EPD:er som en möjlig märkning eller certifiering för att arbeta med klimat och cirkulär ekonomi.
  • EPD:erna gör inte någon bedömning av prestanda eller rangordnar produkter – det är upp till mottagaren av EPD-dokumenten att göra det själv.

Läs mer på tmf.se/epd

I EPD-generatorn visas klimatpåverkan i enheten koldioxidekvivalenter längst till höger.

I EPD-generatorn visas klimatpåverkan i enheten koldioxidekvivalenter
längst till höger.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen