Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Redaktören / Allt handlar om ledningen

Allt handlar om ledningen

Vilken är den absolut viktigaste delen i ett förbättringsarbete? Min erfarenhet är att det i alla sammanhang står och faller med ledning. Är inte ledningen med på banan och prioriterar frågan så kan det lika gärna vara. Och det gäller i princip allt systematiskt förbättringsarbete. Inte minst arbetsmiljö och säkerhet.

Trä­ och möbelindustrin är tillsam­mans med byggbran­schen två av de mest olycksdrabbade yrkes­ områdena. Även om antalet olyckor minskat kraftigt de senaste fem åren, är varje incident ett misslyckande. Och någon enkel lösning finns inte. Istället gäller det att fortsätta det långsiktiga proaktiva arbetet med att få in säkerhets­ tänkandet i företagskulturen. På så vis blir frågorna en naturlig del i processerna. Men besluten måste komma uppifrån, med ett tydligt och konsekvent agerande. Först då blir det konkret och får effekt.

”Trä är lite av en religion i Sverige. Det ska vi bevara”. Det säger Andreas Ek på Svensk Husproduktion. Han är den obotlige optimisten som ser möjligheter och utmaningar i motvinden. Han tror på en vändning för branschen inom två­tre år. Men redan i år siktar han på att öka försäljningen med upp till 200 hus.

Återigen, allt handlar om ledningen.

Kristofer Sandberg, redaktör

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen