Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hallå där! / En brobyggare mellan industri och akademi

En brobyggare mellan industri och akademi

Anders-Rosenskilde
Hallå där TMF:s Anders Rosenkilde, som från januari 2014 är adjungerad professor i konstruktionsteknik vid Lunds universitet.

Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling på TMF, fick förfrågan i samband med en av hans föreläsningar där. Sedan har ”maskineriet gått igång” med en omfattande process där Anders granskats när det gäller såväl kompetens, vetenskaplig nivå som ledar- och pedagogiska egenskaper. Det hela avslutas med ”nålsögat”; en intervju av lärarförslagsnämnden – ett antal universitetsprofessorer – som i slutändan rekommenderar ja eller nej till universitetsrektorn.

Kommer det här att påverka din tjänst?

– 20 procent av min tid blir kopplad till befattningen och uppskattningsvis handlar det om en till två dagar per månad på Lunds Universitet. Men det är inget som påverkar min nuvarande tjänst särskilt mycket eftersom uppdraget ligger i linje med de arbetsuppgifter jag redan har inom byggområdet.

– Jag har alltid varit något av en brobyggare mellan industrin och den akademiska världen – åt båda hållen. Det är en roll som passar mig och som jag redan haft. Jag tror att jag kan kommunicera på båda planhalvorna med ett stort förtroende.

Hur stor betydelse har det här för trä- och möbelindustrin?

– Det är framförallt på byggområdet det påverkar och då det industriella träbyggandet som ökar inom främst flerbostadshus. Utvecklingen inom området kräver insatser på många områden där bland annat FoU och kompetensförsörjning är en viktig del.

Och för medlemsföretagen?

– Faktiskt en hel del eftersom vi mer påtagligt deltar i initieringen av nya doktorandprojekt och examensarbeten samt att vi får en helt annan närhet till nya forskningsresultat som vi kan förmedla vidare i våra industriella nätverk. Jag får så att säga fingrarna rakt in i syltburken när det gäller FoU inom våra områden.

Är det här något som spelar roll vid kontakter med beslutsfattare och politiker?

– Jag tror att det kan ha betydelse. Det blir ett bevis, dels på egna kompetensen – dels att man kan tala om teknisk utveckling i stort med större förtroende.

Text: Cecilia Uhler

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen