Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Anders Rosenkilde

Tag-arkiv: Anders Rosenkilde

 • Örat mot rälsen får Anders att hitta utmaningarna

  Örat mot rälsen får Anders att hitta utmaningarna

  Den stora drivkraften för Anders Rosenkilde är att ge trä- och möbelföretagen praktisk nytta av forskningsvärldens resultat. Att knyta akademi och industri närmare varandra har varit ett mål för honom också – långt innan han 2009 kom till TMF och fick titeln chef teknisk utveckling. Kommande år står stora saker på agendan där Anders röst…

 • Våga och vinn men tänk efter före

  Våga och vinn men tänk efter före

  Undvik plågsamma exportförsök genom att göra hemläxan innan du ger dig ut på nya marknader. Det rådet fick deltagarna under TMF:s exportdag.

 • Vad betyder Nollenergihus?

  Man läser allt oftare om termen Nollenergihus. Vad innebär egentligen det? Experten svarar.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen