Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Har energikraven skärpts 2013?

Har energikraven skärpts 2013?

Har energikraven i BBR för bostäder skärpts från 2013?

Ja, kraven har skärpts för bostäder som värms upp med andra energislag än el, till exempel fjärrvärme. Energikrav är numera 90 kWh/m2 år i zon 3 (södra Sverige), i stället för 110 som tidigare. För elvärmda bostäder är däremot kraven oförändrade, 55 kWh/m2.

Anders Rosenkilde, Chef teknisk utveckling

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen