Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Hur ser nästa generations
trähus ut?

Hur ser nästa generations
trähus ut?

Snart är det åter dags för den efterfrågade workshopen Framtidens trähus.
Syftet är att lyfta konkret kunskap om morgondagens problem och lösningar, så som konstruktions- och systemlösningar för klimatskal och uppvärmning.
Under den förra workshopen var det många som ville ha tips och få råd kring utvecklingen av lågenergihus för framtida energikrav.
– Företagen ansåg att den största utmaningen inte var den tekniska, utan snarare att skapa attraktiva hus som klarar alla kraven och som kunderna efterfrågar till priser de har råd med, säger Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling, TMF.
Fler kurstillfällen i ämnet kommer under våren.
Men anmäl dig i tid, den första blev fulltecknat på en vecka.

23 januari Borås

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen