Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Framtidens ytbehandling
lockade tresiffrigt

Framtidens ytbehandling
lockade tresiffrigt

Att ytbehandling är en viktig fråga för branschens företag var tydligt på Nässjö Träcentrum i slutet av november. Eller vad sägs om 120 deltagare, 70 medlemsföretag och drygt tio föreläsare?

Det är ingen tvekan om att branschen står inför tuffa och spännande utmaningar med ökande krav på miljövänliga system och önskemål om en bibehållen eller till och med förbättrad ytfinish.
Experter från leverantörer inom hela spektrat av ämnet stod redo att presentera sina idéer och lösningar för framtiden.

Dagens första halva dominerades av två av Sveriges ledande aktörer när det gäller industriell ytbehandling, Akzo Nobel samt Sherwin-Williams Becker Acroma.  Trots konkurrensförhållandet var talarna eniga om ledorden för framtiden och var betoningen ligger när det gäller utveckling och framtida lösningar; printing, pulverlackeringar, vattenburet, UV/UV-härdande, ofta i kombination med LED-teknik.
Andra hälften av dagen gick mer in i detalj, där först Ikea-skolade Ralph Nussbaum från SP Trä talade om ytors motståndskraft för möbelsidan, kopplat till olika testmetoder.
Wagner Group tog över och pratade ytbehandlingsutrustning och en allt högre grad av automatisering medan (SIT) avrundade med en genomgång av nischade ytbehandlingsanläggningar.

Robin Ljungar, branschutveckling TMF och projektledare för eventet, var nöjd med responsen.
– Det är fantastiskt att TMF:s temadag lockade så många företag. Över 120 deltagare förpliktigar och ställer krav på arrangemanget. Dagens talare levererade och gav många intressanta inblickar. Branschen kan känna tillförsikt över att dess leverantörer arbetar hårt med att uppfylla framtidens krav på ytbehandling.

Text Cecilia Uhler

    

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen