Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Hur begär jag ett förstadagsintyg?

Hur begär jag ett förstadagsintyg?

Jag har ett företag inom träindustrin och behöver begära in förstadagsintyg för två anställda. Kan jag det och vad måste jag i så fall tänka på?

Ja, det kan du. Det finns skrivningar i både sjuklönelagen och i Träindustriavtalet som möjliggör att arbetsgivaren kan begära läkarintyg på sjukdom från första dagen i sjuklöneperioden, ett så kallat ”förstadagsintyg”. Allt som oftast hör man att möjligheten inte finns enligt Träindustriavtalet men det stämmer alltså inte. Sedan länge framgår det i Träindustriavtalet § 11 mom. 2 att arbetsgivaren kan begära ”förstadagsintyg”, och hänvisa arbetstagaren till en specifik läkare. Kostnaden för intyget ska då ersättas av arbetsgivaren. Går arbetstagaren till annan läkare, behöver inte arbetsgivaren ersätta kostnaden för intyget.

Det råder delade meningar mellan TMF och GS hurvida arbets–givaren har skyldighet att för–handla med fack-klubben innan arbets-givaren begär ett ”förstadagsintyg”, men TMF rekommenderar att arbetsgivaren i vart fall informerar enligt MBL till den fackliga lokala klubben om sådan finns. En begäran om ”förstadagsintyg” brukar ofta ske på förekommen an–ledning, till exempel för att en arbets-tagare uppvisat flera korta frånvarotillfällen. Enligt Trä-industri-avtalet finns ingen uttrycklig tidsbegränsning för ett ”förstadagsintyg”. Men för att arbetsgivaren ska kunna uppfylla sitt arbetsgivaransvar rekommenderas inte att man utfärdar en begäran om ”förstadagsintyg” tillsvidare, utan istället att arbetsgivaren regelbundet följer upp sin begäran och ser till att arbetstagaren inkommer med läkarintyg samt förnyar begäran om det är nödvändigt.

Kontakta gärna TMF:s rådgivare för en detaljerad rådgivning.

Katia Storm, Bitr förhandlingschef, jurist/förhandlare

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen