Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Trä från Kina, vad säger förordningen?

Trä från Kina, vad säger förordningen?

Jag köper mina soffben i trä från Kina. Vilka -konsekvenser får detta för mig enligt Timmerförordningen?

EU har antagit Timmerförordningen för att komma till rätta med import och handel med olagligt avverkat timmer. Lagen träder i kraft den 3 mars 2013. Då blir det olagligt att föra in och sälja illegalt avverkade produkter på EU:s inre marknad.
För dig som importerar virke/trävaror till EU:s inre marknad gäller följande:
1. Du ska kunna visa spårbarhet bakåt i leveranskedjan att virket är legalt avverkat.
2. Du ska uppvisa så kallad tillbörlig aktsamhet, som är tänkt att minimera risken för att olagligt avverkat virke/träprodukter hamnar inom EU, genom att samman-ställa information om virket, göra en riskbedömning och visa på åtgärder för att minimera fastställda risker.
Om du bara handlar med virke/träprodukter inom EU så räcker det med att påvisa var du köpt dem ett led bakåt med hjälp av till exempel en faktura. För mer information: www.tmf.se/timmerforordningen.

Robin Ljungar, branschutveckling  kök och badrum, specialinredningar samt träkomponenter

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen