Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Checklistan / CE-märkning steg för steg

CE-märkning steg för steg

Att CE-märka eller icke, det är frågan. 
Behövs det och hur gör man? 
Här är en steg för steg-guide som visar hur det funkar.

Från och med den 1 juli nästa år gäller CPR, Construction Products Regulation (Byggproduktförordningen) för de företag som tillverkar byggprodukter inom träindustrin. Det innebär att det blir obligatoriskt att även i Sverige CE-märka sina byggprodukter. Produkterna ska även ha en så kallad prestandadeklaration (exempel på hur denna kan se ut finns i den svenska översättningen av CPR).
Men hur gör man då? Finns det några knep? Ta det steg för steg enligt följande:

1. Omfattas produkten av harmoniserad standard? 

Ta reda om din produkt omfattas av en så kallad harmoniserad standard, hEN, (kolla i listan här intill). Finns inte produkten där – sök i databasen Nando där samtliga hEN finns (drygt 400 stycken, kommer att bli cirka 600). Exempel på produkter som kräver CE-märkning är trä-paneler, trägolv, dörrar och fönster. Däremot inte kök & bad, lister och prefabricerade trähus. Genom att läsa stan-dar-dens så kallade scoop ser man vilka produkter som omfattas. Passar det in på din produkt så ska den vara CE-märkt och ha en prestandadeklaration senast 1 juli 2013.

2. Kolla upp väsentliga egenskaper

I standardens ZA-bilaga (finns endast i hEN) framgår vilka så kallade väsentliga egenskaper som ska tas upp i prestandadeklarationen. Vissa delar kan kräva en ITT-rapport (provningar av produkten) från Notified body (”Anmält organ”, finns lista på Nando. I Sverige är SP anmält organ). Om så är fallet, kontakta Notified body för provningar av produkten. Här kan det bli köbildning ju närmare 1 juli 2013 vi kommer.

3. Dokumentera din egenkontroll

Din egenkontroll i produktionen ska finnas dokumenterad (”FPC” i Byggproduktförordningen). Om ni inte redan har kon-trollerna på pränt, skriv ner dem och samla tillsammans med ITT-rapport och övriga dokument i en pärm eller i en digital mapp.

 4. Fyll i prestandadeklarationen

En mall för detta finns som bilaga i Byggproduktförordningen (tmf.se eller Boverket.se).

5. Sätt igång och märk

CE-märk! Mall för hur CE-logon ska se ut finns i en bilaga till hEN-standarden.

Vad händer om jag inte CE-märker min produkt?

Omärkta byggprodukter som omfattas av kravet på CE-märkning får inte säljas efter den 1 juli 2013. Produkter som lämnat tillverkaren till försäljningsledet får dock säljas slut.
Boverket har den så kallade marknadskontrollen och har i uppgift att se till så att produkter som säljs i landet är korrekt märkta och deklarerade. När Boverket hittar felaktigheter är åtgärden i första hand att tillverkaren ombeds att rätta till felet. Undantag från CE-märkning, eller lättnader, finns för så kallade mikroföretag (max tio anställda och max två miljoner euro i omsättning, dock finns inga guidelines hur man skall deklarera till exempel lufttäthet om inte ITT gjorts) – se CPR-artikel 37, kulturhistoriska byggnadsverk samt ”andra förenklade förfaranden” i artikel 38.

För mer information:
TMF www.tmf.se/ce-markning
Boverket korta.nu/boverket-ce
Nando korta.nu/l2of5

Vilka byggprodukter i trä måste ha CE-märkning? Se listan på  www.tmf.se/ce-markning

Av Lars-Göran Johansson och Cecilia Uhler

Av Lars-Göran Johansson och Cecilia Uhler

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen