Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Våga och vinn men tänk efter före
Sherwin-Williams

Våga och vinn men tänk efter före

Bild 6-2

Paneldebatt om export med moderator Anders Rosenkilde, TMF.

Gör hemläxan innan du ger dig ut på nya marknader. Det rådet fick deltagarna under TMF:s exportdag.
Vi försöker stoppa plågsamma exportförsök, säger Jonas Karlsson, exportrådgivare på Business Sweden.

TMF:s exportdag arrangerades i samband med årsstämman som i år hölls i Skövde. Efter ett studiebesök på Nobia i Tidaholm lyftes frågan om export.

– Det krävs mod, men det finns mycket att vinna, menade Anders Rosenkilde, teknisk chef på TMF och moderator.

Business Sweden berättade hur de kan hjälpa små och stora företag att exportera.

– Innan man satsar bör man göra en noggrann analys och ta reda på vad som krävs för att lyckas. Har jag rätt kontakter, rätt produkt, rätt pris, menade Jonas Karlsson.

Visst finns det risker med att satsa på export. Men det finns också möjligheter.

– Gemensamt för vinnarna är att de är närvarande på marknaden, de lyssnar av kundernas behov och anpassar sin produkt tidigare än konkurrenterna. Men det krävs uthållighet. Det kan ta upp till sju år att erövra en tysk marknad, sa Jonas Karlsson.

Men det finns flera skäl än så för att ge sig iväg utanför Sveriges gränser.

– Det är andra typer av marknader i utlandet. I Kina planerar man för 100 stycken miljonstäder för att möta bostadsbrist och den ökande levnadsstandarden. Det handlar inte om 20 lägenheter i Växjö, sa Klas Eriksson, från AIX Arkitekter som är involverade i flera byggprojekt utomlands.

Ett fåtal svenska småhusföretag är aktiva utomlands. En undersökning som Högskolan i Jönköping genomfört visar att flera småhusföretag vill öka sin export, dels för att sprida risk, dels för att öka sin omsättning. Flaskhalsen ligger i begränsad produktionskapacitet och resurser.

– De marknader som bedöms vara mest intressanta är England, på grund av höjda energieffektivitetskrav, och Polen, där det finns en starkt växande medelklass, redovisade Per-Erik Eriksson som jobbar för Smart Housing Småland.

– Om vi kan bygga färdiga bostäder i fabrik, i moduler, borde de gå att exportera!

Karin Spjuth

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen