Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Checklistan / Vattenburet – tänk på det här!

Vattenburet – tänk på det här!

Användningen av vattenburna ytbehandlingssystem ökar alltmer. Det här bör du tänka på innan ditt företag går över.

De vattenburna produkterna är skonsamma mot miljön och minskar utsläppen av organiska lösningsmedel. Enkelt uttryckt är helt enkelt vattenburet ytbehandlingens framtid!

Det finns ett stort antal vattenburna system med varierande egenskaper beroende på användningsområde och kravprofil, till exempel alkyd, polyuretan, akrylat och vattenburen UV.

Fördelarna är många; hög kvalitet, hållbar finish, snabb torktid, bra för miljön, reducerade lösningsmedelsutsläpp, goda ljus- och brandresistensegenskaper.

Så – vad behöver man tänka på när det gäller en övergång till vattenburet? Här följer några tips.


1. Målsättning

• Vilka ytkrav vill du uppnå?

Först och främst gäller det att bestämma sig för hur högt man lägger ribban angående ytkraven på sina produkter. Ett syrahärdande färgsystem är väldigt ”allround” och klarar de flesta krav men med ett vattenburet system måste man välja kvalité beroende på vilka krav man har på slutytan. Ska produkterna möta Möbelfaktas krav när det gäller kemikalieresistens etcetera, krav på repbeständighet, flexibilitet, finish med mera?

2. Status 

• Hur ser din nuvarande maskinpark ut och hur långt kommer du med din befintliga appliceringsutrustning och torkutrustning vid byte av färgsystem? 

Det största frågetecknet är oftast torkugnarna, framför allt snabbare planlinor som kanske måste anpassas en del avseende luftomsättning och IRM-värme. Vagnstorkar och högtorkar möter vanligtvis inga hinder vid övergång till vattenburet. Då det gäller sprutapplicering finns speciellt anpassad utrustning för vattenburna system, både för handsprutning och för automatsprutning.

3. Komplettering 

• Eventuell komplettering av utrustning, vad behövs för att uppnå de krav du satt upp?

Frånsett eventuella  kompletteringar enligt punkten ovan kan exempel på ytterligare investeringar vara en UV-ugn om valet faller på ett vattenburet UV-system, eller att ”bygga in” en UV-vals i linan för applicera en UV-lack före den vattenburna färgen för att på detta sätt stoppa fibersvällningarna på framförallt MDF. Detta ger dessutom en fylligare grundning och är givetvis i första hand avsett för plana detaljer.

4. Kombinationssystem 

• UV-härdning eller LED?

Förutom den stora  ytbehandlingstrenden – att gå över till vattenburet – finns det även en annan trend på området; att kombinera en vattenburen färgkvalité med vanlig UV-härdning, så kallade vatten-burna UV-produkter. Efter appliceringen torkas färgen först på traditionellt sätt för att få bort allt vatten. När sedan färgskiktet utsätts för UV-ljus startar en mycket snabb härdning av bindemedlet.

Processen ger väldigt slitstarka och kemikaliebeständiga ytor, och produkterna kan till exempel staplas direkt. I de flesta ytbehandlingsprocesser för möbler och snickerier där man har höga krav på kemikalieresistens och reptålighet ingår i dag UV-bindemedel. Förutom traditionell UV-härdning kommer även kombinationen med LED-härdning allt mer i branschen – en teknik där LED-lampor utnyttjas för att initiera härdningen. Ger samma höga kvalitet som UV-härdande system men med effektivare och energisnålare teknologi.

Fördelarna med vattenburen UV är många: Högkvalitativa ytor, snabb process, spar maskinutrymme, låga driftskostnader, kraftigt minskade lösningsmedelsutsläpp. Nackdelen med dessa system är att de måste appliceras i automat. Manuell sprutning av vattenburen UV är inte att rekommendera på grund av att det finns vissa hälsorisker om man utsätts för sprutdimman.

Dessutom är det viktigt att kunna hålla kontroll på påläggningsmängderna för att kunna garantera genomhärdning med UV-ljuset.

5. Vinst? 

• Gör mitt företag en vinst på att byta ytbehandlingssystem?

Helt ärligt  – inte ett helt enkelt svar. Oftast ligger prisbilden för vattenburna system något högre i dagsläget men totalekonomin och slutkalkylen kan oftast hamna lägre i slutändan med tanke på den effektivitet man vinner på lägre driftskostnader samt minskning av utsläpp.

 6. Sist men inte minst 

• Hur gör jag för att få mer information om övergång till vattenburet?

Lyssna runt  bland kollegor i branschen som redan gått över till vattenburet och fråga om deras erfarenheter. Ta även kontakt med din färgleverantör för att köra fram prover och bilda din egen uppfattning.

 Av Cecilia Uhler/Sherwin Williams

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen