Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Våra företag höjer Sveriges anseende

Våra företag höjer Sveriges anseende

Foto Jonatan Olsson/Futurniture

Foto Jonatan Olsson/Futurniture

Mätningar visar att Sverige är det mest kreativa och innovativa landet i EU och näst bäst i världen. Men samtidigt, något motsägelsefullt, minskar Sveriges anseende bland yngre människor utomlands. 

”Omvärldens bild av Sverige präglas mycket av våra kreativa företag. Ikea är ju internationellt känt och enormt kreativt men Sverige är även känt tack vare många enskilda designers ända sedan Carl Malmsten och Svenskt Tenn och till de moderna formgivarna av i dag, säger Annika Rembe, generaldirektör för SI, Svenska Institutet, vars uppdrag är att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands.

Även andra stora svenska företag som Spotify och Ericsson bidrar till att många i andra länder känner till Sverige, precis som de känner till företag inom industrin.

Den andra delen som gör Sverige känt är vårt samhällssystem och samhällslösningar, jämlikhet och jämställdhet. Sammantaget ger detta en bild av ett innovativt och kreativt land och kännedomen om Sverige är av en mycket större storlek än själva landet.

Annika Rembe.  Foto: Anna-Lena Ahlström

Annika Rembe.
Foto: Anna-Lena Ahlström

– Sverige brukar faktiskt hamna runt tionde plats i rankingen, vilket egentligen är väldigt bra med tanke på att vi svenskar endast utgör 0,14 procent av världens befolkning, säger Annika Rembe.

Design och formgivning attraherar alla åldrar, även ungdomar, och det är till dem SI jobbar hårt för att nå ut.

Svenska Institutet arbetar mycket med personliga kontakter som man skapar genom att anordna seminarier, driva utvecklingsprogram för unga opinionsbildare och dela ut stipendier.

– Jag tycker att det allra viktigaste är just det här utbytet mellan individer, att många människor kommer till Sverige och stannar här en period och skaffar sig personliga kontakter. Det kan vara journalister, studenter, forskare eller personer som vill arbeta i Sverige. På samma sätt är det viktigt att vi svenskar åker utomlands. Det är så man bygger relationer och förtroende mellan länder, säger Annika Rembe.

Det talas ofta lite slarvigt om att bygga en ”bild av Sverige”, men SI:s generaldirektör är noga med att betona att det inte går att förmedla en bild som inte bottnar i verkligheten. Budskapen som sänds ut måste ha substans, annars förlorar man sin trovärdighet och mister man den då är allt tillspillogivet.

Men lyckosamt nog är det mycket som talar för Sverige. I den stora internationella undersökningen där det ställs frågor om hur 50 av världens länder uppfattas  (Nation Brands Index), är det tydligt att just ett lands kreativitet är det som mest driver ett lands anseende.

För att motverka tendensen att Sverige buntas ihop med ett Europa på dekis jobbar SI med flera olika kanaler. Siktet är inställt på ungdomar eftersom det är där man finner morgondagens politiker, forskare och affärsfolk.

– Vi arbetar mycket med sociala medier och försöker ha information som är relevant och som kan väcka intresse hos en yngre målgrupp, säger Annika Rembe.

Den största framgången hittills när det gäller sociala medier är den pågående twitterkampanjen ”Curators of Sweden”, som är ett samarbete mellan Svenska Institutet, Visit Sweden och PR-byrån Volontaire.

Under en vecka får en person använda ”världens mest demokratiska twitterkonto” – @Sweden – helt efter eget huvud. Kampanjen är en megasuccé och har överösts med priser och massor av beröm och anses vara en av världens med framgångsrika twitterkampanjer.

Den visar på ett väldigt konkret sätt hur yttrandefriheten fungerar i Sverige inte minst efter några ganska provocerande tweets förra året som uppmärksammades i den internationella pressen, bland annat av New York Times. Twitterkontot ”@Sweden” har för närvarande över 65 000 följare från en mängd olika länder.

Annika Rembe tror att skolan och vår syn på barn är en av nyckelfaktorerna till att Sverige anses vara så innovativt.

– Jag tror att den svenska skolan gynnar kreativiteten. Fritt och självständigt lärande stärker självkänslan och med stark tro på dig själv ökar tilltron för dina kompisar. Då ökar samverkan och samskapandet som är en viktig faktor när vi som vuxna ska vara innovativa, säger Annika Rembe.

– Sverige måste självklart ha duktiga ingenjörer och då måste vi ha en skola där barnen tycker det är roligt att lära sig matte.

Text: Roland Wirstedt

FAKTA: Sverige högt rankat

  • Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Det bekräftas i årets upplaga av Global Innovation Index. Bland 142 länder runt om i världen finns Sverige på andra plats.
  • Global Innovation Index görs av FN-organet WIPO (World Intellectual Property Organization) tillsammans med Cornell University och den internationella handels-hög-skolan INSEAD.
  • Jämförelsen har gjorts bland 142 länder runt om i världen och 84 indikatorer har använts, såsom kvaliteten hos de främsta universiteten, till-gång till riskkapital och investeringar i forskning och utveckling. Även tillgången till och användning av informations och kommunikationsteknik finns med bland indikatorerna.
  • Listan toppas av Schweiz. Andra länder som placerar sig högt är Storbritannien, Nederländerna, USA och Finland.
  • Tidigare i år visade EU-kommissionens resultat-tavla för innovationsunionen 2013 att Sverige toppar innovationsligan inom EU och ligger långt över snittet i Europa. (Källa: Vinnova)

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen