Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / 2013 – en intensiv seminariehöst

2013 – en intensiv seminariehöst

TMF bjuder in till en intensiv höst med seminarier om såväl rekrytering, robotisering & automation som Maskinkörkortet. 

Rekryteringsträffar på fyra orter

När det gäller rekrytering arrangerar TMF, tillsammans med Manpower, en serie regionala träffar med tema Human Age. Stora pensionsavgångar och färre sökande till gymnasiets tekniska yrkesprogram är några utmaningar som företagen står inför. Om ingenting görs kan bristande kompetensförsörjning bli ett hinder mot företagens tillväxt och konkurrenskraft.

– Det blir allt viktigare att vara en attraktiv arbetsgivare och att vara med och påverka framtidens arbetskraft, säger TMF:s utbildningsansvarige, Henrik Smedmark.

På seminarierna presenteras förutsättningar för komptensförsörjningen framöver samt rapporten Worklife med genomgång av hur du bäst utvecklar ert arbetsgivarvarumärke och tar till vara på det. Dessutom går vi igenom TMF:s egen rekryteringsprognos med aktuella utsikter för vår industri.

Ta chansen att på plats boka snabbmöten med Manpowers rekryteringskonsulter och ställ frågor om just dina behov!

Rekrytering

 • 18 september, Jönköping
 • 19 september, Växjö
 • 22 oktober, Tibro
 • 12 november, Umeå

Maskinkörkortet ska nå företagarna

Under tre månader – september till november – arrangerar TMF tillsammans med GS-facket, sju Maskinkörkortsseminarier runt om i landet – speciellt riktat mot företagare. Vi presenterar materialet och hur det praktiskt ska tillämpas och redogör för hur processen att ta körkort fungerar samt hur du utbildar egen testledare, eller hur du gör om du vill köpa testledartjänsten.

Läs mer på: www.maskinkorkortet.se.

Maskinkörkortet

 • 17 september, Norsjö
 • 24 september, Nässjö
 • 2 oktober, Uddevalla
 • 7 oktober, Nybro 
 • 7 november, Osby
 • 18 november, Edsbyn
 • 26 november, Tibro

(med reservation för ändringar)

Uppföljning på TMF:s Maskindag

Det görs en uppföljning på TMF:s Maskindag genom halvdagsseminarier med fokus på robot och automation för träindustrin. Nu är tanken att man ska gå vidare i processen och ta idén till en genomförandefas i ett robot- eller  automationsprojekt.

Experter från ledande leverantörer finns på plats för att presenterar hur de genomfört installationer på olika företag inom våra branscher.

Robotisering & Automation

 • 19 september, Hässleholm
 • 24 september, Skellefteå
 • 3 oktober, Jönköping
 • 10 oktober, Falun

INFO: För detaljer angående seminarieinnehåll, lokal  och tider – gå till tmf.se. 

ANMÄLAN : Via e-post. 

För rekrytering och Maskinkörkortet; carina.gisler@tmf.se.

För Robotisering & automation – thomas.lunden@tmf.se .

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen