Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Robotisering

Tag-arkiv: Robotisering

  • Robotiseringsfrågan lockar industrin

    Robot- och automationsfrågan är angeläget för den träbearbetande industrin. För att branschen ska vara konkurrenskraftig framgent kan ökad grad av automation och robotisering vara av stor vikt

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen