Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Robotiseringsfrågan lockar industrin

Robotiseringsfrågan lockar industrin

Temadag-robotiseringRobot- och automationsfrågan är angeläget för den träbearbetande industrin. Som en uppföljning på tidigare Maskindagar har TMF arrangerat halvdagsseminarier på ett antal platser under hösten och samtliga anhalter, Hässleholm, Skellefteå och Jönköping var välbesökta.

– Svensk träbearbetande industri är och har varit mycket framgångsrik. För att branschen ska vara konkurrenskraftig framgent kan ökad grad av automation och robotisering vara av vikt för att öka produktiviteten och säkra lönsamhet. Det gensvar som vi har fått på TMF:s temadagar kring det här visar att branschen är intresserad av ny teknik och vilka möjligheter den bär med sig, säger Robin Ljungar på TMF branschutveckling.

Ambitionen har varit att ta företagen vidare i processen och tittar på hur man går tillväga från idé till genomförandefasen i ett roboteller automationsprojekt. Experter från ledande leverantörer av robotar och automationsutrustning – ABB, Festo, KUKA Nordic samt Evert Johansson – presenterade hur de genomfört installationer på olika företag.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen