Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ träbranschen

Tag-arkiv: träbranschen

  • Robotiseringsfrågan lockar industrin

    Robot- och automationsfrågan är angeläget för den träbearbetande industrin. För att branschen ska vara konkurrenskraftig framgent kan ökad grad av automation och robotisering vara av stor vikt

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen