Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / TMF:s frågor vinner mark

TMF:s frågor vinner mark

Banner

Almedalsveckan växer som arrangemang och som näringspolitisk scen. Och glädjande nog vinner TMF:s frågor alltmer mark.

Text och foto: Cecilia Uhler

TMF har medverkat i Almedalsveckan sedan 2006.  I år  debatterade bland annat Veronica Palm (S) och bostads­minister Stefan Attefall (KD).

TMF har medverkat i Almedalsveckan sedan 2006.
I år debatterade bland annat Veronica Palm (S) och bostads­minister Stefan Attefall (KD).

TMF var på plats i Almedalen för att diskutera byggfrågor, industrins utbildningsfrågor samt behovet av en ny lag för offentlig upphandling (LOU). Med en bra uppställning av politiker och debattörer samt med engagerad publik avhandlades frågorna för TMF s del på fyra fullsatta seminarier, vi kan konstatera att intresset för frågorna är stort och att engagerade politiker vill gärna ta frågorna vidare i höst. TMF:s medarbetare medverkade också som gäster i ett antal diskussionspaneler och seminarier. Politikerveckan i Almedalen är den viktigaste arenan för att diskutera näringspolitiska frågor, men nu är Almedalen är inte längre bara politikernas, medias och lobbyisternas arena. Näringslivet kommer nu i allt större utsträckning till Almedalsveckan, och allt fler näringslivstoppar syntes i diskussioner och på föredragande plats.

– Det är tydligt att det politiska livet vävs samman med näringslivet. Företagande präglas i allt högre grad av politiska beslut både på nationell och inte minst europeisk nivå, och företrädare för näringslivet har en tydlig roll att spela i Almedalen, säger David Johnsson, vd på TMF.

Mingel och möten är viktiga ingredienser i Almedalen. Vi var medarrangörer till två välbesökta mingel – det första med inriktning bygg och det andra industrifrågor. Utöver detta ordnade vi också informella möten där politiker, företagare och beslutsfattare fick möjlighet att träffas.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen