Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ byggfrågor

Tag-arkiv: byggfrågor

  • TMF:s frågor vinner mark

    Almedalsveckan växer som arrangemang och som näringspolitisk scen. Och glädjande nog vinner TMF:s frågor alltmer mark. Vi var medarrangörer till två välbesökta mingel – det första med inriktning bygg och det andra industrifrågor.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen