Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hallå där! / Snabbare jobb

Snabbare jobb

Genom en databas matchas utrikesfödda med företagens behov. ”Affärsnytta och samhällsnytta går hand i hand”, säger Andreas König på JustArrived, aktuell som talare på Möbeldagen.
ANDREAS KÖNIG GÖR: Vd och grundare på JustArrived, ett företag som jobbar med bemanning och rekrytering med fokus på utrikesfödda. AKTUELL: En av talarna på Möbeldagen den 8 november i Helsingborg.

ANDREAS KÖNIG
GÖR: Vd och grundare på
JustArrived, ett företag
som jobbar med bemanning
och rekrytering med
fokus på utrikesfödda.
AKTUELL: En av talarna på
Möbeldagen den 8 november
i Helsingborg.

Hur startade JustArrived?

– När 163 000 asylsökande kom till Sverige 2015 ställdes allt på sin spets. Vi var några som började titta på hur det såg ut på jobbsidan för personer som kommit till Sverige och siffror från SCB visade att efter tio år hade 40 procent aldrig haft ett jobb och 20 procent kunde inte försörja sig själv. Då startade vi ett volontärinitiativ som tog fram en digital plattform där arbetssökande och företag kunde kopplas ihop. Tio månader senare, 2016, startade vi bolaget.

Varför klarar inte sökande och företag av det här på egen hand?

– I grunden är det strukturella skäl. Företagen har nätverk utan utrikesfödda och en sökande med ett ovanligt efternamn skapar osäkerhet. Deras cv har kan också ha referenser från företag i hemlandet som inte säger det svenska företaget något. Jag tror att många företag upplever det som svårt att hitta relevanta kandidater och att det kan bli kostsamt och mycket byråkrati i samband med rekryteringen. Samtidigt måste företagen hitta utrikesfödda kandidater nu när det är högkonjunktur och låg arbetslöshet bland inrikesfödda.

Vilken blir er roll?

– När ett företag hittat någon de vill jobba med tar vi hela arbetsgivaransvaret med skatter, försäkringar och liknande. I steget dessförinnan använder vi vår stora databas, i dag består den av över 7 000 kandidater, för att matcha behoven. En av våra säljare stämmer av företagets personalbehov och tar fram kravprofiler som vi lägger upp i vår egen plattform och på annat håll där våra kandidater kan söka de jobb de passar för. En finess är att vi har validerat våra kandidater och vet vad de kan, företaget får rätt person på rätt plats direkt – man hoppar över steget där man låter någon provjobba på enklare poster. Vi har varit framgångsrika med allt från kontorsassistenter, löneassistenter och redovisningsassistenter till lagerarbete, restauranger och inom industrin.

Vilka krav ska företag ha på kunskaperna i svenska?

– Vi märker att det många gånger kan finnas högt ställda krav på till exempel språk, men att det finns där av gammal vana. Vissa jobb går bra utan flytande svenska – goda kunskaper i svenska kanske räcker, och i vissa fall fungerar engelska. Det är också när man kommer ut i arbete som man lär sig svenska på bästa och enklaste sätt. Vi vill utmana föreställningarna om att det måste vara på ett visst sätt för att funka, men ser förstås till att anpassa språkkunskaperna efter våra kunders behov. De som varit i landet ett tag pratar dessutom bra svenska.

Du talar på Möbeldagen – vad har du generellt för tips till branschen?

– Jag vill bland annat ge den utmaningen att göra en potentialinventering av sina företag för att se hur de kan använda utrikesfödda i sina verksamheter – vi ser att företag drar nytta av att ta in den kompetens dessa har.

TEXT: Peder Edvinsson

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen