Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Renoveringsbehovet
lyfter svackan

Renoveringsbehovet
lyfter svackan

Byggandet minskar igen. Grafen visar antal ­flerbostadshus och småhus (­bostadslägenheter)som påbörjats under ­januari­-september 2006–2012. Källa: SCB.

Det är turbulenta tider för de svenska företagen. Oroligheterna runt om i världen har förändrat förutsättningarna både på kort och lång sikt.
– Var beredd på nedgångar som kan brytas av plötsliga och kraftiga uppgångar, säger Stefan Fölster på Svenskt Näringsliv.

Världens stora ekonomier har hamnat i en svacka. USA dras med ett växande budgetunderskott och tillväxten i Kina tappar fart. I Europa växer skuldkrisen och eurosamarbetet är i skakning. En av många konsekvenser av detta är att nybyggnationen av hus gått ner drastiskt.
– Det är framför allt de som exporterar byggmaterial och byggkomponenter inom Europa som drabbas, säger Lars-Göran Sandberg, vd på konsultföretaget Timwood.
Den inhemska byggmarknaden är sedan tidigare rekordlåg och det är svårt att se när en uppgång kan ske.
Bara det senaste året har det i Sverige, enligt SCB (Statistiska centralbyrån), skett en kraftig nedgång av byggandet av flerbostadshus och småhus.
– Bortsett från storstads-områdena och i vissa universitetsstäder så byggs det knappt någonting i Sverige, konstaterar Lars-Göran Sandberg.
Han menar att bygg-aktiviteten styrs av den demografiska utvecklingen. Och eftersom vi i Västeuropa inte har något starkt expansiv befolkning kommer istället efterfrågan att styras av renoveringsbehovet.
Rot-sektorn är således framtiden i Sverige, något som i sin tur kan lyfta de träförädlande industrierna.
– Det finns ett uppdämt renoveringsbehov för miljonprogrammet de närmaste decennierna. Detta innebär en möjlighet för alla som sysslar med till exempel fönster, dörrar och golv, säger han.

Till skillnad från utsikterna för husbyggandet, så tror Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, att det ekonomiska läget kan vända ganska snart.
– Den nedgång vi ser nu är en följd av det som hände i våras. Erfarenhetsmässigt vet vi att en ekonomisk svacka följs av en turbulent period. Men de länder i Europa som är förhållandevis sunda och det går bra för, får det förmodligen bättre för redan under nästa år, säger han.

”Det finns länder det går bra för trots att de har en stark valuta. Schweiz till exempel, de har matchat en stark franc med ett bra företagsklimat. Och de har en export-industri som är större än Sveriges.”

Att den svenska kronan under en lång period varit undervärderad av omvärlden, är något som Stefan Fölster menar har förvånat nationalekonomerna. När nu kronan har värderats upp i förhållande till Sveriges statsfinanser tyder inget på att den kommer att vika.

– Jag tror att det är bestående, säger Stefan Fölster.
Den starka kronan innebär att svenska varor blir dyrare för utländska köpare. Svenska företagare får sämre betalt för sina varor och det blir svårare att konkurrera utomlands.
– Men det behöver inte betyda att det blir omöjligt med export. Det finns länder det går bra för trots att de har en stark valuta. Schweiz till exempel, de har matchat en stark franc med ett bra företagsklimat. Och de har en export-industri som är större än Sveriges, säger Stefan Fölster.

Hur påverkar oroligheterna i världen Sveriges export?
– Sammantaget har det haft en dämpande effekt. Men det drabbar företag väldigt olika. En del klarar sig bra medan andra, som haft strukturella problem sedan tidigare, har det svårare. Bilindustrin är ett exempel där det länge har varit en överkapacitet. Där blir problemen extra tydliga nu när exporten faller, säger Stefan Fölster.

Enligt Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, är få så valutakänsliga som de som handlar med råvaran trä.
– Vi förbereder oss för en tuff vinter. Men på längre sikt ser det bättre ut, säger han.
Och enligt Lars-Göran Sandberg så finns trots allt ljusningar för den träförädlade industrin.
– Att bygga med trästommar är en positiv trend som ser ut att fortsätta, förutsatt att vi kombinerar ekologi och ekonomi. En klar konkurrensfördel för affärer ute i Europa.

Text Mette Carlbom

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen