Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Vågar man handla med Grekland?

Vågar man handla med Grekland?

Foto Shutterstock

Det finns fler möjligheter än hinder i den ekonomiska krisen. I alla fall för dem som tittar bortom den vacklande euron. Satsa på de regioner i världen som expanderar och sprid dina risker. Glöm inte heller att det också går att dra nytta av den starka svenska kronan.

Det oroliga ekonomiska läget i världen påverkar den svenska exporten på flera sätt. Den dyra träråvaran är extra känslig. Med en stark krona och en skakig euro kan det verka riskfyllt att satsa på export, men det är också en möjlighet för företag som vill expandera och det finns utländska regioner som har en stark tillväxt.
– Vill man växa ska man vara där det växer, säger Gert Eriksson som är affärsområdeschef på Exportkreditnämnden (EKN).

Tillväxtområdena är framför allt Nordafrika, Mellanöstern och i viss mån Sydamerika.
– Det finns områden med oro, men det finns också områden med en väldigt stark tillväxt, påpekar Gert Eriksson.
EKN arbetar med att försäkra svenska företag mot ris-ken att inte få betalt för sina varor. De gör en bedömning av risken och om EKN ger garantier för affären kan företaget låna pengar med garan-tin som säkerhet. Enligt Gert Eriksson upplever många av deras kunder att det just nu är svårare att få finansiering av bankerna.
– Om köparen inte kan betala tar EKN över fordran och driver in den. Dessutom är EKN en statlig myndighet och en garanti från oss som är värd väldigt mycket, säger han.
Lågkonjunkturen beräknas nå sin botten under vintern. Mycket tyder på att den närmsta framtiden kommer att präglas av svängningar i efterfrågan. Produktionen kan plötsligt öka för att sedan vända neråt igen. Även om läget är extra skakigt just nu så måste företag vara beredda på upp- och nedgångar i ekonomin, enligt Gert Eriksson.

Viktigt är att sprida sina risker och inte vara beroende av en enda köpare eller marknad. Satsar du allt på ett land som sedan hamnar i en lågkonjunktur är du väldigt utsatt.
Med flera krokar ute i olika regioner kan du alltid satsa mer på den andra om den första skulle bli mer opålitlig.
Har du ett fåtal stora kunder i Europa och alla är 30 dagar sena med sina betalningar kan du hamna i en svår situation.
Ett exempel på en fallande marknad är Medelhavsländerna, som kommer att ha mindre byggande under en lång tid framöver, och därmed låg efterfrågan på inredning.
En region med tillväxt just nu är Mellanöstern, som inte bara växer generellt utan där det också förväntas byggas mycket framöver.
Grekland är ett land för sig när det kommer till export, eftersom man inte vet om de kommer att lämna euron. Annars poängterar Gert Eriksson att det inte handlar så mycket om landet som vem man handlar med.

– Man kan göra affärer i nästan vilket land som helst. Det viktiga är vem som är köpare, säger Gert Eriksson.
Också Lars Jagrén, chefsekonom på Företagarna, upplever att Sydeuropa är ett skakigt alternativ just nu.
– Vad händer om du exporterar till Grekland och de plötsligt lämnar euron? säger han.
Man behöver inte undvika osäkra länder men man bör valutasäkra eller ta till extra säkerhetsmarginaler. Med osäkra länder är det alltid en större risk för sena eller uteblivna betalningar.
Lars Jagrén menar att man som företagare först och främst måste räkna med att osäkerheten både valuta- och konjunkturmässigt kommer att bestå under en överskådlig tid. Det finns ingen snabb lösning.
Mycket pekar på att tillväxten flyttas från Europa, men då finns det andra marknader som ser ljusare ut.
För en företagare är det ett stort steg, det tar tid att sätta sig in i en ny marknad och vilka ens möjliga kunder kan vara. Därför gäller det att ha mycket på fötterna innan man kastar sig in i nya affärer.
– Försök att få insikt i de betaltider som gäller och ta reda på så mycket som möjligt om dem du vill göra affärer med, säger Lars Jagrén.

Den starka svenska kronan ska inte bara ses som ett hinder.
En stark valuta symboliserar stabilitet. För köparen blir då varor från Sverige en tryggare investering än om valutan skulle ha varit svag.
Många småföretagare drar också fördelar av att utländska konsulter och mässdeltagande blir billigare.
Småföretag kan även passa på att investera i inköpsvaror som är billigare att köpa från utlandet.

Från strategi till handlingsplan

Gert Eriksson på Exportkreditrådet och Lars Jagrén på Företagarna listar vad du bör ha i åtanke.

1. Sprid riskerna
Är du inte beroende av en enda köpare eller marknad så är du mindre sårbar.

2. Var på plats där det växer
Många regioner har en stor tillväxt just nu och det är där ett företag bör befinna sig om det vill expandera.

3. Utnyttja den starka kronan
Det är inte enbart nackdelar med den svenska kronan – det finns fördelar med en stark valuta. Den visar att Sverige är ett säkert land att ha affärer med och gör det billigare för svenska företag att agera utomlands.

4. Valutasäkring eller marginaler
Särskilt viktigt är det om du handlar med osäkra länder där riskerna för sena eller ute-blivna betalningar är större.

5. Ta den hjälp som finns
Använd dig av de garantier och den hjälp som finns att få från statliga organisationer som EKN och Exportrådet. Men prata också med din branschorganisation.

Text Mette Carlbom

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen