Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Okategoriserade / ” Renovering medan livet pågår”
Sherwin-Williams

” Renovering medan livet pågår”

Modexa är uppstickaren som med hållbara renoveringar ska bli en av de största i branschen.

Det är drygt 20 år sedan Modexa startades i Borås av Peter Freidlitz och Torgny Hellberg. Sedan starten har deras plan varit att genomföra renoveringar som är mindre kostsamma för miljön, för hyresgästen och tidsmässigt. Sakta men säkert har bolaget växt och i dag genomför Modexa projekt i cirka 10 000 lägenheter per år. I och med att både miljökrav ökar och mer fokus läggs på ekonomin vid renoveringar har Modexa nu tryckt på gaspedalen.

– Vi ombildar nu våra bolag till en koncern som kan ta på sig mycket större renoveringsuppdrag än tidigare. I dag håller vi på med förstudier för bland annat Tyresöbostäder, Stockholmshem och flera andra större bostadsbolag, berättar grundaren och koncernchefen Torgny Hellberg.

När miljonprogrammets stora bostadsområden nu kommit in i en 50-årskris har ett eftersatt underhåll gjort att renoveringsbehoven är enorma. Men att renovera har hittills varit mycket dyrt.

– Enligt våra beräkningar borde renoveringarna kosta hälften av vad de gör i dag. Det blir betydligt mer kostnadseffektivt om man inte går in i bostadsområden med föresatsen att blåsa ut allt och låta hyresgästerna bli evakuerade i flera månader, ibland upp till ett år, säger Torgny Hellberg.

Modexa kallar sitt koncept för ”Renovering medan livet pågår”.

– Vi tror att hyresgäster klarar av lite buller och damm om de fortfarande kan ha kvar sitt liv i sin lägenhet. Väldigt mycket i dessa miljonprogramslägenheter är dessutom gjort med bra kvalitet. Vi sliter inte ut en bra köksstomme eller ett bra parkettgolv bara för att det ska vara en lägenhetsrenovering.

Torgny Hellberg VD Modexa

Torgny Hellberg VD Modexa

Modexa har i dag en egen fabrik i Västerås där skåpluckor och lådor tillverkas och måttanpassas. Men själva arbetet ute på fältet, där man plockar ner gamla kök och sätter upp nya, görs av cirka 150 montörer som tillhör olika underentreprenörer till Modexa.

Nästa steg för Modexa är att nu gå utanför köken och kolla upp renoveringsbehoven i resten av lägenheterna, med samma tänk kring att sätta hyresgästen, ekonomin och miljön i första rummet. Genom att först undersöka behoven i varje enskild lägenhet kan kostnader och det miljömässiga slitaget bli betydligt mindre än i dag.

TEXT HÅKAN LÖVSTRÖM FOTO CC/HOLGER ELLGAARD

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen