Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hallå där! / ”Jag jobbar mot politiken i stället för i den”

”Jag jobbar mot politiken i stället för i den”

Som politiker var hon välbekant för småhusindustrin som KD:s talesperson för bostadsfrågor. Nu driver Caroline Szyber bostadsopinion på plattformen Bostadsbubblan och hoppas att politiken ger fler möjligheterna att uppfylla sina drömmar om ett eget hus.

Vad är Bostadsbubblan?

– Det är en oberoende plattform för fördjupning i bostadsmarknad och bostadspolitik. Plattformen drivs av Simon Imner, Fredrik Kopsch och mig. En stor del av den politiska debatten hamnar i låsningar, vi arbetar för att ge perspektiv som gör att debatten kommer fram.t och att samtalen blir mer konstruktiva och lösningsorienterade. Just genom det förhållningssättet påverkas också politiken och vi har upplevt att det finns en stor lyhördhet och intresse för det vi lyfter, såväl från politiken som branschen.

Har du helt lämnat politiken?

– Ja, det har jag. Jag driver sedan två år tillbaka eget bolag med fokus på rådgivning inom juridik och public affairs. Jag jobbar mot politiken i stället för i den. Utanför politiken finns förväntningar på konkret förändring, det behöver inte vara stora reformer men däremot långsiktiga och breda beslut som gör bostadsmarknaden bättre fungerande. Det är vad jag bland annat arbetar för nu.

Vad är de viktigaste frågorna för bostadspolitiken de kommande åren?

– Att få en mer fungerande bostadsmarknad genom att fler kan komma in på bostadsmarknaden och att fler får möjlighet att uppfylla sina bostadsdrömmar genom att exempelvis äga sitt egna boende. Då behövs ett betydande nytänk i allt ifrån vad som byggs till att kommunerna börjar föra en aktiv markpolitik där de ger förutsättningar till att det byggs småhus. Men även att de ekonomiska förutsättningarna, så som bolånetak, amorteringskrav, avgifter kopplade till att äga, flyttskatt med mera vare sig försvårar inträde eller rörligheten på bostadsmarknaden.

Vill du själv bo i ett småhus?

– Jag bor i lägenhet i stan och trivs väldigt bra, men visst finns husdrömmen även hos mig periodvis!

TEXT PEDER EDVINSSON

FOTO LUCA MARA

CAROLINE SZYBER Gör: Jurist och statsvetare som arbetar med analys, rådgivning och strategisk kommunikation såväl som påverkansarbete inom bland annat bostadspolitiska frågor. Tidigare riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson för KD och ordförande för Civilutskottet. Aktuell: Startade i augusti plattformen bostadsbubblan.org för fördjupning i bostadsmarknad och bostadspolitik. Hon driver den tillsammans med Simon Imner, samhällsplanerare och bostadsmarknadsanalytiker på konsultföretaget Tyréns, och Fredrik Kopsch, docent i fastighetsekonomi och universitetslektor i fastighetsrätt vid Lunds universitet. I november var Bostadsbubblan tillsammans med TMF värd för webbseminariet Egna hem 2.0, det går att se via SVT Play eller Youtube.

CAROLINE SZYBER
Gör: Jurist och statsvetare som arbetar med analys, rådgivning och strategisk kommunikation såväl som påverkansarbete inom bland annat bostadspolitiska frågor. Tidigare riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson för KD och ordförande för Civilutskottet.
Aktuell: Startade i augusti plattformen bostadsbubblan.org för fördjupning i bostadsmarknad och bostadspolitik. Hon driver den tillsammans med Simon Imner, samhällsplanerare och bostadsmarknadsanalytiker på konsultföretaget Tyréns, och Fredrik Kopsch, docent i fastighetsekonomi och universitetslektor i fastighetsrätt vid Lunds universitet. I november var Bostadsbubblan tillsammans med TMF värd för webbseminariet Egna hem 2.0, det går att se via SVT Play eller Youtube.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen