Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hallå där! / Han tar frågan om
piratkopiering till riksdagen

Han tar frågan om
piratkopiering till riksdagen

Per Åsling (C), riksdagsledamot som lyfter frågan om piratkopiering av möbler med ett seminarium i riksdagen. 

Foto: Anna Hult

Vad tar du upp, och vad trycker du särskilt på i ditt seminarium?
– Att svenska företag utsätts för en osund konkurrens, tappar affärer och är utsatt för brottslighet på olika sätt. Politiken måste hjälpa till, och företagare måste kunna lägga sin kraft på att skapa innovationer. Det måste bli lättare att hantera sina immateriella tillgångar. Jag lyfter också vad TMF lanserat: en domstol med specialkompetens. Medvetenheten måste också öka, bland annat genom mer utbildning. Jag lyfter också fram att det i stor utsträckning handlar om småföretagare, entreprenörer.

Mindre och större företag kan kanske ha olika intressen i de här frågorna?
– Precis, och de här åtgärderna är i väldigt stor utsträckning inriktade mot mindre företag. De behöver ett bättre stöd och ett tydligare ramverk.

Vad är det största problemet med piratkopiering av möbler, som du ser det?
– Det är en stöld från privatpersoner och företag. Det skapar en osäkerhet i näringsutövandet. Det kostar mycket pengar, och därigenom går samhället också miste om intäkter.

Varför har du engagerat dig i den här frågan?
– Jag har ju i hela mitt yrkesverksamma liv varit företagare, i företag som arbetar med förädling av träråvara, från sågverk till möbelproduktion. Jag har upplevt problemet, sett det i min yrkesutövning. Så det är lätt för mig att ta till mig.

Har du själv någon favoritmöbel, rent spontant?
– Spontant skulle jag säga något av Carl Malmsten.

Text Gabriel Stille

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen