Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Behöver vi varsla arbetsförmedlingen?

Behöver vi varsla arbetsförmedlingen?

Vi kommer behöva avbryta ett flertal arbetares tidsbegränsade anställningar i förtid på grund av arbetsbrist. Är vi skyldiga att varsla Arbetsförmedlingen?

 Om minst fem arbetstagare berörs av en driftsinskränkning skall arbetsgivaren varsla arbetsförmedlingen enligt 1§ Främjandelagen. Huvudregeln är att driftinskränkningens omfattning beräknas utifrån enbart tillsvidareanställda som sägs upp på grund av arbetsbrist. Det kan dock i kollektivavtal finnas möjlighet att avbryta tidsbegränsade anställningar i förtid.

Om sådan uppsägning sker, på grund av en driftsinskränkning, skall arbetsgivaren varsla arbetsförmedlingen enligt Främjandelagen.

För mer detaljerad rådgivning kontakta TMF på 08-762 72 00.

Katia Storm, Bitr förhandlingschef, jurist/förhandlare

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen