Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ arbetsbrist

Tag-arkiv: arbetsbrist

  • Behöver vi varsla arbetsförmedlingen?

    Vi kommer behöva avbryta ett flertal arbetares tidsbegränsade anställningar i förtid på grund av arbetsbrist. Är vi skyldiga att varsla Arbetsförmedlingen? Experten svarar.

  • Omplacera om det finns passande tjänst

    Fråga: Vi är ett företag som kommer att säga upp anställda på grund av arbetsbrist. Vad gäller angående vår omplaceringsskyldighet?  Svar: Som grundregel i lagen om anställningsskydd, LAS, gäller att en uppsägning på grund av arbetsbrist inte är sakligt grundad om arbets-givaren kan bereda arbets-tagaren annat arbete. Arbets-givaren måste alltså försöka omplacera arbetstagaren innan uppsägning…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen