Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Tidsbegränsade anställningar

Tag-arkiv: Tidsbegränsade anställningar

  • Behöver vi varsla arbetsförmedlingen?

    Vi kommer behöva avbryta ett flertal arbetares tidsbegränsade anställningar i förtid på grund av arbetsbrist. Är vi skyldiga att varsla Arbetsförmedlingen? Experten svarar.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen