Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Redaktören / Alla förlorar på otydliga besked

Alla förlorar på otydliga besked

Få begrepp är så starkt förknippade med ovisshet som miljonprogrammet. Alla är överens om att bostäderna behöver renoveras. Helst i går. Och ju längre vi väntar desto värre blir situationen. Men tiden går.

Kristofer Sandberg, redaktör

Politikerna är inte direkt glasklara i sina besked. Hur energieffektiviseringen ska gå till i praktiken är en surdeg av guds nåde. Och det är illa. Trä- och möbelindustrin behöver besked eftersom en renoveringsvåg kan innebära både stora affärer och stora omställningar.

Patrik Johansson, miljöchef på Elitfönster (sid 8), säger att det i dag är företagen själva som driver utvecklingen. Det är de som försöker hitta lösningar och koncept som passar fastighetsägarna och hyresgästerna. Men någon boom handlar det inte om. För en sådan krävs tydlighet i bland annat finansieringsfrågan och en strategi för genomförandet. Och det väntar vi på.

Samtidigt duger det inte att sitta stilla. Anna Jarnehammar, IVL, menar att företagen måste bli bättre på att bedöma vad som sker runt knuten, att omvärldsbevaka helt enkelt (sid 14).

– Man behöver följa hur lagstiftningen utvecklas. Det är på EU-nivå många energieffektiviseringskrav sätts, säger hon.

Från dimma till klarhet. I mitten av mars landade Attefallshuset på Norrmalmstorg i Stockholm. Vi tror, precis som Stefan Attefall, att många kommer att bli nyfikna på ett i sommar. Vi ser fram emot många läckra skapelser.

Kristofer Sandberg, redaktör

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen